Výpis systémových zpráv

Dodatečné stavební vícepráce č.2 na stavbě „Svět techniky - Science and Technology Centrum"

Datum uveřejnění 11.10.2012  
Označení verze Aktuální  (08.04.2013 16:35:49)
Systémové číslo P12V00002966
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodatečné stavební vícepráce č.2 na stavbě „Svět techniky - Science and Technology Centrum"
Druh Stavební práce
Popis Stavební práce v rámci veřejné zakázky „Novostavba budovy Světa techniky – Science and Technology Centrum“ byly prováděny v rámci areálu Dolní oblasti společnosti VÍTKOVICE, a.s.

Během realizace výkopových prací došlo ke zjištění, že mocnost a intenzita vrstvy navážek pod úrovní základové spáry se značně liší od IGP (č. Z210148 z 07/2010) a proto bylo upraveno řešení založení objektu zvýšením počtu velkoprůměrových pilot (bez současného spolupůsobení základové desky). Správnost tohoto řešení byla potvrzena provedením dodatečného geotechnického posouzení (č. A2012-062 z 1.8.12) v úrovni základové spáry, dle kterého bylo doporučeno přenést veškeré zatížení stavbou na piloty a vyhnout se plošnému založení stavby. Tato skutečnost má vliv i na ostatní konstrukce, pod které spadají např. i opěrné stěny. V dokumentaci pro výběr zhotovitele bylo uvažováno pouze s několika pilotami pod nejexponovanější částí opěrné stěny na severu. U zbylých stěn bylo uvažováno s únosností základové zeminy – což se po provedení části výkopových prací ukázalo jako nereálné. Zároveň během výkopu stavební jámy objektu SO 01 a sond pro nalezení skutečných tras stok "A" a "E" byly odhaleny skryté betonové, železobetonové, zděné a ocelové konstrukce v rozsahu větším než předpokládala dokumentace pro výběr zhotovitele. Tyto konstrukce musely být odstraněny souběžně s postupem prací na výkopech. Po dohodě se statikem bylo rozhodnuto, že pokud zasahuje nalezená konstrukce i pod úroveň základové spáry, musí být odstraněna do hloubky cca 0,5m pod úroveň základové spáry. Konstrukce kolidující s polohou hlubinného zakládání se odstraňovaly i pod tuto úroveň a kvůli tomu musela být měněna délka pilot. Bez provedení demolic všech nalezených konstrukcí by nemohly být v rámci stavby Svět techniky realizovány práce (výkopy, piloty) v části plochy staveniště a byl by tak ohrožen harmonogram nejen stavebních prací na díle, ale rovněž realizace celého projektu financovaného z OP VaVpI.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Přímé zadání
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Výstavba společenských, správních a kulturních center
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dodatečné stavební vícepráce č.2 na stavbě „Svět techniky - Science and Technology Centrum"
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Dolní oblast VÍTKOVICE, zájmové sdružení právnických osob
IČO 75125285
Adresa
Vítkovice 3004
70300 Ostrava
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60054282

Nahoru