Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

"CEITEC - Audit II."

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 08.06.2012  
Datum zahájení zadávacího řízení 08.06.2012
Označení verze Aktuální  (23.05.2013 14:01:24)
Systémové číslo P12V00000832
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky "CEITEC - Audit II."
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je poskytnutí služeb.Službami se pro účely této veřejné zakázky rozumí provedení externího auditu projektu Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace (dále jen „OP VaVpI“) „CEITEC – Středoevropský technologický institut“, reg. číslo projektu CZ.1.05/1.1.00/02.0068 řešeného na VFU Brno (dále též „projekt“) s celkovými náklady cca 61.841.873,00 CZK včetně DPH a vydání „Auditorské zprávy o auditu pro zvláštní účely“ (dále jen „Zprávy“) dle mezinárodního standardu ISAE 3000.
Externí audit pro výše uvedený projekt (každý projekt, který obdrží podporu v rámci OP VaVpI, musí být podroben kontrole i ze strany samotného příjemce, a to ve formě nezávislého externího auditu) bude realizován nezávislým externím auditorem. Externí audit pro výše uvedený projekt bude realizován nezávislým externím auditorem vždy 1x ročně v období ode dne vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace do dne ukončení realizace projektu, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě o poskytování auditorských služeb č. 9770/00006, jejíž smluvní vzor tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást zadávací dokumentace (dále též „ZD“).
Součástí externího auditu za první kalendářní (účetní) rok realizace projektu, tj. rok 2011 bude i audit přípravné fáze projektu, tj. období od data zahájení projektu do posledního dne měsíce, ve kterém bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zpráva auditora za poslední rok realizace projektu, tj. rok 2015 bude obsahovat i určité shrnutí celkové doby realizace projektu z auditního hlediska.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 400 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 227506
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Účetní, revizní a peněžní služby
Datum ukončení příjmu nabídek 10.07.2012 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
IČO 62157124
Adresa
Palackého tř. 1/3
61242 Brno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60060274

Nahoru