Výpis systémových zpráv

Autobusové zastávky – Kostelíček, Dobříš

Datum uveřejnění 03.07.2012  
Označení verze Aktuální  (03.07.2012 12:51:21)
Systémové číslo P12V00001233
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Autobusové zastávky – Kostelíček, Dobříš
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na autobusových zálivech v ulici Pražská, lokalita „Kostelíček“ (u křižovatky s ulicí U Ovčína) ve městě Dobříši, vše dle projektové dokumentace, zpracované Ing. Dudíkem, ČKAIT - 0101964.
Součástí předmětu plnění jsou též doplňkové související práce, činnosti a náklady spojené s realizací stavby jako projektová prováděcí dokumentace (včetně nákladů na konzultace se zpracovatelem projektové dokumentace), dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření stavby v elektronické podobě (výškopis a polohopis JTSK/BPV), vytýčení inženýrských sítí, vytýčení stavby (osy, hrany), přechodné dopravní značení včetně zajištění povolení zvláštního užívání komunikace (rozsah značení si musí uchazeč ověřit před podáním nabídky u MěÚ Dobříš, odboru výstavby, oddělení dopravy a silničního hospodářství), zábory veřejných ploch, zkoušky únosnosti podkladních vrstev, zařízení staveniště. Pro uchazeče vyplývá povinnost akceptovat v předmětu plnění též podmínky a požadavky z vydaného právoplatného stavebního povolení č.j.: MDOB 4634/2012/Kot ze dne 29.2.2012.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 880 000,00 Kč
Druh ZŘ Přímé zadání
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Stavební úpravy pro komunikace
URL detailu veřejné zakázky http://www.mestodobris.cz/vyzva-k-podani-nabidky-o-verejnou-zakazku-maleho-rozsahu/d-463262
Smlouva Autobusové zastávky – Kostelíček, Dobříš
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Dobříš
IČO 00242098
Adresa
Mírové náměstí 119
26301 Dobříš
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60055286

Nahoru