Výpis systémových zpráv

Archeologické nálezy – konzervace prezentace s částečným zastřešením včetně obnovy odvodňovací štoly

Datum uveřejnění 11.02.2015  
Datum zahájení zadávacího řízení 11.02.2015
Označení verze Aktuální  (31.08.2015 10:56:51)
Systémové číslo P15V00000704
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Archeologické nálezy – konzervace prezentace s částečným zastřešením včetně obnovy odvodňovací štoly
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a sice:
1) Konzervace a prezentace archeologických nálezů (zdivo, pec, dlažby, turbína apod.), dostavba přístřešku (rozměr cca. 10 x 21 metrů) - dřevěná konstrukce založená na pozedním věnci a na betonových základových patkách, tašková krytina, industriální výplně otvorů - okna, dveře, mříže, oprava přilehlých štol - hradidla, mříže, oprava podzemního objektu a dvorku, výustní objekt, stavební úpravy a doplnění konstrukcí vodního systému (rezervoár vody, kanálky, základy pod exponáty, doplnění dlažeb, schodiště, doplnění odvodnění, sadové úpravy, opěrné zídky a zábradlí, osvětlení).

2) Obnova štoly předpokládaná délka 170 metrů, včetně šachet, nové napojení na vodoteč v délce přibližně 55 metrů včetně 7 lomových šachet, překop náhonu, výustní objekt, přezdívání částí štol, čištění a archeologické práce.

Rozsah a podrobný popis předmětu veřejné zakázky je blíže specifikován ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci „Archeologické nálezy – konzervace prezentace s částečným zastřešením vč. obnovy odvodňovací štoly, zpracované společností AED project a.s.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 12 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov
  • Archeologické služby
  • Ochrana vzorků
Datum ukončení příjmu nabídek 06.03.2015 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Kanonie premonstrátů Teplá
IČO 00479365
Adresa
Klášter 1
36461 Teplá
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 225046

Nahoru