Výpis systémových zpráv

Alejová výsadba

Datum uveřejnění 03.03.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 03.03.2016
Označení verze Aktuální  (03.03.2016 15:01:44)
Systémové číslo P16V00001072
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Alejová výsadba
Druh Služby
Popis Název zakázky: Alejová výsadba
Typ veřejné zakázky: Zakázka na služby
Druh zadávacího řízení: mimo režim zákona č.137/20006 v platném znění.
Zadavatel hodlá zadat zakázku na služby – Alejová výsadba. Technická specifikace, jakož i další náležitosti k předmětu zakázky jsou uvedeny v technických podmínkách zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 33 150,- Kč s DPH.
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 4. 4. 2016 do 12:00 hod. V tuto dobu musí být nabídka fyzicky doručena na místo pro podání nabídek.
Nabídky zasílejte doporučenou poštou na adresu zadavatele nebo osobně v podatelně Obecního úřadu Žeraviny v pracovní den - pondělí v době od 8:00 hod do 13:00 hod, tj. Žeraviny č.p. 44, 69663 Hroznová Lhota
Nabídky musí být předány v zalepené obálce, opatřené na přelepu razítkem nebo podpisem a označené nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NEOTVÍRAT Alejová výsadba“ .
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 27 397,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty
Datum ukončení příjmu nabídek 04.04.2016 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Žeraviny
IČO 00488887
Adresa
Žeraviny 44
69663 Žeraviny
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 348146

Nahoru