Výpis systémových zpráv

Veřejné zakázky dle sídla zadavatele: Kutná Hora

Název zakázky Zdroj Uveřejneno Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Lhůta nabídky Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Místo
Zadavatel Lhůta žádosti Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Předp. hodnota Seřadit vzestupně Seřadit sestupně
Provozování sběrného dvora
Město Kutná Hora
internal 12.09.2012  
 
Středočeský kraj
900 000,00
Domovní vodovodní přípojky v obci Svatý Mikuláš-Smlouva o dílo
Obec Svatý Mikuláš
internal 10.10.2012  
 
Středočeský kraj
nezveřejněna
Obnova střešního pláště u domu čp. 206 Pirknerovo náměstí v Kutné Hoře
Město Kutná Hora
internal 09.01.2013  
 
Středočeský kraj
nezveřejněna
Oprava stropu a krovu nad Rytířským sálem v budově Vlašského dvora v Kutné Hoře
Město Kutná Hora
internal 09.01.2013  
 
Středočeský kraj
nezveřejněna
Obnova vnějšího pláště domu čp. 206 Pirknerovo náměstí včetně ohradní zdi a věže bývalého kostela sv. Bartoloměje v Kutné Hoře
Město Kutná Hora
internal 09.01.2013  
 
Středočeský kraj
nezveřejněna
Komunikace Pobřežní ulice v Kutné Hoře
Město Kutná Hora
internal 09.01.2013  
 
Středočeský kraj
nezveřejněna
Chotusice - rekonstrukce ČOV
Obec Chotusice
internal 10.07.2013  
 
Středočeský kraj
21 019 299,00
Jednací řízení bez uveřejnění Stavební úpravy budovy – obec Vlastějovice, část I, Hrubá stavba a Rozvody
Vlastějovice
internal 18.10.2013  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
661 606,00
Oprava krovu a střechy severního nároží, fasád jihovýchodního křídla a dvorní fasády severovýchodního křídla budovy ZŠ (zámku) v Nových Dvorech
Obec Nové Dvory
internal 20.11.2013  
 
Středočeský kraj
2 000 000,00
„Víceúčelového hřiště pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v obci Zbizuby“
Obec Zbizuby
internal 21.11.2013  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Dodatečné stavební práce k akci: Snížení energetické náročnosti objektů Domova s pečovatelskou služnou v Kutné Hoře
Město Kutná Hora
internal 03.12.2013  
 
Středočeský kraj
2 670 000,00
Vybavení sklářských dílen – sklářské pece,stroje, dílenské náčiní a ostatní vybavení
Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František
internal 24.09.2013 17.12.2013
10.12.2013
Středočeský kraj
5 900 000,00
Provozování zimního stadionu v Kutné Hoře
Město Kutná Hora
internal 17.01.2014  
 
Středočeský kraj
nezveřejněna
Odkanalizování obce Svatý Mikuláš
Obec Svatý Mikuláš
internal 31.12.2013 08.04.2014
23.01.2014
Středočeský kraj
nezveřejněna
Rekonstrukce lesní cesty Za hřbitovem - I. etapa
Obec Pertoltice
internal 02.04.2014  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
497 000,00
Chotusice - lokalita k Letišti - komunikace
Obec Chotusice
internal 12.04.2014  
 
Středočeský kraj
nezveřejněna
„Výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací-Centrum sociálních služeb Kutná Hora“
Město Kutná Hora
internal 17.04.2014  
 
Středočeský kraj
nezveřejněna
Onomyšl-obnova přečerpávací stanice
Obec Onomyšl
internal 30.04.2014  
 
Středočeský kraj
nezveřejněna
Nákup a přestavba autobusu k poskytování sociálních služeb
Město Kutná Hora
internal 02.05.2014  
 
Středočeský kraj
4 500 000,00
Výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací -Rozšíření kapacity MŠ Pohádka
Město Kutná Hora
internal 02.05.2014  
 
Středočeský kraj
3 700 000,00
Rekonstrukce místních komunikací v městě Uhlířské Janovice
Město Uhlířské Janovice
internal 10.07.2014  
 
Středočeský kraj
nezveřejněna
Právní služby při přípravě a realizaci zadávacích a výběrových řízení v období realizace projektu „Dačického dům v Kutné Hoře-Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO“
Město Kutná Hora
internal 08.08.2014  
 
Středočeský kraj
800 000,00
Udržovací práce bytového Domu v Uhlířských Janovicích, Hasičská 843 - schodiště
Město Uhlířské Janovice
internal 04.09.2014  
 
Středočeský kraj
nezveřejněna
Rekonstrukce zdravotního střediska
Město Uhlířské Janovice
internal 27.09.2014  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Zateplení a výměna zdroje ZŠ v Malešově
Městys Malešov
internal 29.10.2014  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
5 233 633,00