Výpis systémových zpráv

Veřejné zakázky dle sídla zadavatele: Beroun

Název zakázky Zdroj Uveřejneno Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Lhůta nabídky Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Místo
Zadavatel Lhůta žádosti Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Předp. hodnota Seřadit vzestupně Seřadit sestupně
Investiční úvěr na na zajištění akce Kanalizace a vodovod Všeradice - JRBU
Obec Všeradice
internal 27.06.2013  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Výstavba kanalizace a ČOV v obci Chrustenice
Obec Chrustenice
internal 31.12.2013 24.04.2014
24.01.2014
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Kublov- rekonstrukce dopravní infrastruktury obce
Obec Kublov
internal 21.05.2014  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Kublov - oprava místních komunikací - I. etapa
Obec Kublov
internal 28.07.2014  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
851 653,00
Oprava střechy budovy Mateřské školy Kublov
Obec Kublov
internal 06.08.2014  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
1 040 000,00
Lokální výstražný a varovný protipovodňový systém pro obec
Obec Hýskov
internal 09.09.2014  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Spolkové a informační centrum Hýskov - vybavení
Obec Hýskov
internal 01.01.2015  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Spolkové a informační centrum Hýskov - vybavení
Obec Hýskov
internal 29.01.2015  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Zhotovení vodovodních řadů v obci Koněprusy
Obec Koněprusy
internal 07.05.2015  
 
Středočeský kraj
nezveřejněna
Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Kublov
Obec Kublov
internal 06.08.2015  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Realizace úspor energie budovy obecního úřadu v Kublově
Obec Kublov
internal 19.08.2015  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
1 270 578,00
Přístavba a stavební úpravy MŠ Ledňáček Hýskov
Obec Hýskov
internal 21.10.2015  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
akce Rekonstrukce pomocné budovy Obecního úřadu Kublov (stavba na st. 229 v obci Kublov)
Obec Kublov
internal 29.07.2016  
 
Středočeský kraj
nezveřejněna
Zřízení výtahu v OÚ Nižbor
Obec Nižbor
internal 26.09.2016  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Zateplení MŠ Nižbor
Obec Nižbor
internal 26.09.2016  
 
Středočeský kraj
3 829 369,00
Inline dráha Panská louka
Obec Nižbor
internal 26.09.2016  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Oprava poškozeného chodníku,p.č.512,k.ú. Žloukovice
Obec Nižbor
internal 26.09.2016  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Oprava střechy zámek Nižbor
Obec Nižbor
internal 26.09.2016  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
ZŠ Nižbor - rekonstrukce krovu a stropu
Obec Nižbor
internal 26.09.2016  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Přípojky splaškové kanalizace, Železná
Obec Železná
internal 02.11.2016  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Rekonstrukce místní komunikace-cesta Šindelář
Obec Točník
internal 27.07.2017 03.07.2017
30.06.2017
ČESKÁ REPUBLIKA
2 675 000,00
Splašková kanalizace Svinaře - 2.stavba
Obec Svinaře
internal 17.08.2017  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Kanalizační přípojky v obcích Hatě a Hodyně
Obec Skuhrov
internal 04.09.2017  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Koněprusy vodovod - I. etapa - vodovodní přípojky
Obec Koněprusy
internal 06.09.2017  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Povrchová úprava stávající komunikace U Hřiště
Obec Všeradice
internal 26.09.2017  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
400 000,00