Výpis systémových zpráv

Veřejné zakázky dle sídla zadavatele: Prostějov

Název zakázky Zdroj Uveřejneno Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Lhůta nabídky Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Místo
Zadavatel Lhůta žádosti Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Předp. hodnota Seřadit vzestupně Seřadit sestupně
" III/37745 a III/37731 Brodek u Prostějova - okružní křižovatka".
Městys Brodek u Prostějova
internal 02.08.2012  
 
Olomoucký kraj
3 699 277,00
„ Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v obci Ondratice“
Obec Ondratice
internal 03.06.2013  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
888 100,00
„OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V MAJETKU OBCE“
obec Vrchoslavice
internal 01.07.2013  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
749 637,00
„PŘECHODY PŘES SILNICI I/47“
obec Vrchoslavice
internal 05.09.2013  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
581 195,00
Obec Skalka - ČOV a stoková síť
Obec Skalka
internal 27.12.2013 13.03.2014
20.01.2014
Olomoucký kraj
19 000 000,00
Vybudování nové přírodní a oddychové zóny v části městyse Brodek u Prostějova
Městys Brodek u Prostějova
internal 13.03.2014  
 
Olomoucký kraj
550 000,00
Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova, Sněhotice, Ondratice - TDS a administrátor
Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova - Ondratice, svazek obcí
internal 13.03.2014  
 
Olomoucký kraj
1 500 000,00
Vodovod Pomoraví – Plumlovsko a ČOV a kanalizace Plumlov, Soběsuky, Žárovice a Hamry - část Soběsuky a Žárovice včetně intenzifikace ČSOV 1
Vodovod Pomoraví, svazek obcí
internal 05.03.2014 20.05.2014
31.03.2014
ČESKÁ REPUBLIKA
48 644 015,00
Vodovod Pomoraví – Plumlovsko a ČOV a kanalizace Plumlov, Soběsuky, Žárovice a Hamry - část Soběsuky a Žárovice včetně intenzifikace ČSOV 1
Město Plumlov
internal 16.06.2014 20.05.2014
31.03.2014
ČESKÁ REPUBLIKA
48 644 015,00
„OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V MAJETKU OBCE“
obec Vrchoslavice
internal 25.04.2014  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
1 101 072,00
Revitalizace území "Zámecká" s přístupem na sportovní areál
Městys Brodek u Prostějova
internal 24.06.2014  
 
Olomoucký kraj
5 971 038,00
Brodek u Prostějova, MŠ - zřízení nového oddělení
Městys Brodek u Prostějova
internal 30.06.2014  
 
Olomoucký kraj
1 450 000,00
Výšovice - průtah silnice II/433
Obec Výšovice
internal 22.07.2014  
 
Olomoucký kraj
nezveřejněna
Zhotovení územního plánu městyse Kralice na Hané
Městys Kralice na Hané
internal 04.09.2014  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Revitalizace ulice Krátká, Brodek u Prostějova
Městys Brodek u Prostějova
internal 16.09.2014  
 
Olomoucký kraj
420 000,00
Brodek u Prostějova - domovní přípojky
Městys Brodek u Prostějova
internal 10.10.2014  
 
Olomoucký kraj
1 696 092,00
Kralice na Hané - Zlepšení tepelně technických vlastností objektu ZŠ a Energetické úspory budovy úřadu městyse
Městys Kralice na Hané
internal 24.10.2014  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
5 500 000,00
Brodek u Prostějova, ul. Lískovec - rekonstrukce komunikace
Městys Brodek u Prostějova
internal 02.12.2014  
 
Olomoucký kraj
1 896 662,97
Zateplení a výměna oken Zdravotního střediska a Mateřské školy Brodek u Prostějova
Městys Brodek u Prostějova
internal 08.01.2015  
 
Olomoucký kraj
3 057 038,00
Zateplení kulturního střediska
Obec Hvozd
internal 04.02.2015  
 
Olomoucký kraj
3 843 247,00
MATEŘSKÁ ŠKOLA PLUMLOV – dětské hřiště přírodního stylu
Město Plumlov
internal 04.06.2015  
 
Olomoucký kraj
1 967 545,00
III/0462 Brodek u Prostějova - průtah
Městys Brodek u Prostějova
internal 21.07.2015  
 
Olomoucký kraj
1 087 472,22
Svážíme bioodpad z obce Březsko
Obec Březsko
internal 29.08.2015  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
891 000,00
Oprava kaple v Březsku
Obec Březsko
internal 23.10.2015  
 
Olomoucký kraj
305 472,00
Komplexní úprava veřejného prostranství před obchodem a pohostinstvím v obci Mořice
Obec Mořice
internal 23.11.2015  
 
Olomoucký kraj
642 000,00