Výpis systémových zpráv

Veřejné zakázky dle sídla zadavatele: Lipník nad Bečvou

Název zakázky Zdroj Uveřejneno Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Lhůta nabídky Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Místo
Zadavatel Lhůta žádosti Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Předp. hodnota Seřadit vzestupně Seřadit sestupně
Rozšíření separace bioodpadu ve městě Lipník nad Bečvou
Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
internal 01.07.2015
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Obec Týn nad Bečvou - biologicky rozložitelný odpad
Obec Týn nad Bečvou
internal 28.07.2015 29.06.2015
 
Olomoucký kraj
839 100,00
Přetřídění hornin na stoce A a výměna zvodněného zásypu na odbočkách v rámci stavby Jezernice – kanalizace a ČOV, Splašková kanalizace
Obec Jezernice
internal 31.08.2015  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
696 601,00
Kolize s inženýrskými sítěmi, oprava komunikace k ČOV a zpevnění břehu potoka – vícepráce v rámci stavby Jezernice – kanalizace a ČOV, Splašková kanalizace
Obec Jezernice
internal 07.09.2015  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
1 187 550,00
Kolize s inženýrskými sítěmi, oprava komunikace k ČOV a zpevnění břehu potoka – vícepráce v rámci stavby Jezernice – kanalizace a ČOV, Splašková kanalizace
Obec Jezernice
internal 11.09.2015  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
1 187 550,00
Pořízení vozidla na svoz komunálního odpadu pro Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
internal 23.09.2015 16.10.2015
 
ČESKÁ REPUBLIKA
3 305 785,00
Technologie úpravny vody pro plavecký bazén, letní koupaliště v Lipníku nad Bečvou
Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
internal 11.11.2015 27.11.2015
 
Olomoucký kraj
3 300 000,00
Obec Týn nad Bečvou - vodovod za hřbitovem
Obec Týn nad Bečvou
internal 03.06.2016 09.05.2016
 
Olomoucký kraj
1 500 000,00
Dodávka univerzálního malotraktoru
Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
internal 03.08.2016  
 
Olomoucký kraj
988 729,00
DODÁVKA PROFILOVACÍ LINKY
Metalplast Lipník n.B. a.s.
internal 05.09.2016 29.09.2016
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
CNC 3 - OSÉ VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRUM
Metalplast Lipník n.B. a.s.
internal 05.09.2016 29.09.2016
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Jezernice
Obec Jezernice
internal 04.10.2016  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
900 000,00
Oprava místních komunikací po kanalizaci
Obec Jezernice
internal 07.10.2016  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
3 640 139,00
Inženýrské sítě pro Obytný okrsek I. Jezernice
Obec Jezernice
internal 07.10.2016  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
2 789 383,00
Rekonstrukce provozovny
BLAZE HARMONY s.r.o.
internal 29.11.2016 23.12.2016
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Hřiště Jezernice - rekonstrukce skladu a šaten pro sportovce
Obec Jezernice
internal 01.12.2016  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
727 000,00
PPS - projektová příprava stavby - Kanalizace a ČOV obce Rakov
Obec Rakov
internal 24.03.2017 10.04.2017
 
ČESKÁ REPUBLIKA
1 950 000,00
Oprava dlažby na koupališti
Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
internal 30.03.2017  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
835 205,00
Dodávka vysokozdvižné plošiny
Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
internal 30.03.2017  
 
Olomoucký kraj
2 054 545,00
Komplexní řešení úspor energie budovy podniku REPONT s.r.o.
REPONT s.r.o.
internal 10.04.2017 10.05.2017
 
Zlínský kraj
4 526 722,24
Oprava komunikace Ořechy
Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
internal 19.04.2017  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
842 176,60
Oprava komunikace ulice Zahradní
Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
internal 19.04.2017  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
444 341,13
CNC obráběcí centra
Metalplast Lipník n.B. a.s.
internal 23.06.2017 10.07.2017
 
ČESKÁ REPUBLIKA
6 600 000,00
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Jezernice
Obec Jezernice
internal 20.07.2017  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
962 365,72
Jezernice - obnova MK k hřišti v obytném souboru I.
Obec Jezernice
internal 21.07.2017  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna