Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Víte jak funguje uveřejňování veřejných zakázek...

Výpis systémových zpráv

Víte jak funguje uveřejňování veřejných zakázek v ČR?
jednoduchý návod pro dodavatele veřejných zakázek

Cílem toho článku je pomoci dodavatelům, kteří hledají veřejné zakázky, zorientovat se v problematice uveřejňování a poukázat na přínosy a omezení dostupných infomačních zdrojů, které mohou při svém hledání využít.


Nově hledajícím se z počátku může zdát hledání veřejných zakázek poněkud matoucí, a to především z důvodu existence řady míst, kde mohou být veřejné zakázky v ČR uveřejňovány. Liší se povinnost veřejných zadavatelů uveřejňovat veřejné zakázky dle jejich hodnoty, druhu zadavatele, ale i typu zadávacího řízení nebo typu komodity. Pamatovat si všechna pravidla a výjimky je občas nad síly dodavatele, a proto je často praktičtější znát jen informační zdroje, kde se tyto zakázky uveřejňují a základní rozdíly mezi nimi. Cílem toho článku není dopodrobna popsat celý proces uveřejňování nebo popsat všechna jeho pravidla, která musí veřejní zadavatelé dodržovat, ale dát dodavatelům jednoduchý přehled hlavních informačních zdrojů pro rychlou orientaci a pomoci jim tak v hledání veřejných zakázek.

Pro jednoduchost budeme uvažovat nejčastější kombinaci tj. veřejný zadavatel (tedy ne sektorový nebo dotovaný) a běžné zadávací postupy, tj. veřejná zakázka malého rozsahu, zjednodušené podlimitní řízení, otevřené řízení v podlimitním a nadlimitním rozsahu.

Základní informační zdroje pro hledání veřejných zakázek v síti Internet tedy jsou:

V dalším pokračování nebudeme zahrnovat Úřední věstník EU (TED) do kterého jsou přeposílány vybrané veřejné zakázky z Věstníku veřejných zakázek, tj. TED obsahuje z pohledu ČR zakázek identický obsah.

Princip uveřejňování veřejných zakázek ve zjednodušeném pohledu popisuje následující obrázek.

Akademie pvu 1

V dalším článku si dále ukážeme, jaké typy veřejných zakázek lze nalézt na jednotlivých portálech. Pokračovat ve čtení můžete zde.