Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Víte co (ne)obsahuje Věstník veřejných zakázek,...

Výpis systémových zpráv

Víte co (ne)obsahuje Věstník veřejných zakázek?
A které zakázky se do něj dostávají?

V tomto článku si ukážeme, jaké typy veřejných zakázek lze nalézt ve Věstníku veřejných zakázek a na profilech zadavatelů.


Věstník veřejných zakázek (dále jen „Věstník“) je jednotným místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách (dále jen „VZ“), které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Jaké zakázky obsahuje Věstník veřejných zakázek?

Povinně jsou uveřejňovány pouze zakázky od hodnot uvedených v následující tabulce.

Veřejné zakázky uveřejněné před jejich zadáním
od 2 mil. Kč
bez DPH
Dodávky a služby
od 6 mil. Kč
bez DPH
Stavební práce

Zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jsou do Věstníku uveřejňovány po zadání VZ, nikoliv při zahájení zadávacího řízení. Veřejné zakázky malého rozsahu (do 2 mil. Kč, resp. do 6 mil. Kč u stavebních prací), nemusejí být ve Věstníku uveřejněny vůbec, zadavatel tak však může činit na základě dobrovolnosti. Zadavatelé za každé uveřejnění, tj. zaslání formuláře do Věstníku, hradí finanční částku.

Jak hledat ve Věstníku

Věstník umožňuje přímé vyhledávání uveřejňovacích formulářů, které obsahují popis veřejných zakázek. Věstník je dostupný na adrese: www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Klady a zápory vyhledávání ve Věstníku zobrazuje následující tabulka.

Vyhledání uveřejňovacích formulářů ve Věstníku veřejných zakázek
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/SearchForm

Hledání ve zdrojových datech Věstníku

Široké možnosti vyhledávání dle různých parametrů

Hledání v nepříliš přehledných formulářích

Nemožnost upozorňování na nové VZ nebo změny ve VZ

Ne vždy přesné vyhledávání dle klíčových slov

Dále se podíváme na ostatní zdroje které můžeme využít při hledání.

Co (ne)obsahují ostatní zdroje veřejných zakázek?

Profily zadavatelů

Profil zadavatele je elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám. Bližší informace jsou pak obsažené ve vyhlášce č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, ve znění pozdějších předpisů. Profil zadavatele je tedy webová stránka, která umožňuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách a jejich archivaci, přičemž zmiňovaná vyhláška stanoví, že dokumenty a informace uveřejňované na profilu musí být bezplatně veřejně přístupné po dobu nejméně 2 let od jejich uveřejnění. Ve Věstníku si pak zadavatel zaregistruje svoji adresu profilu zadavatele. Aby měl zadavatel jistotu, že jeho profil zadavatele bude fungovat správně, měl by elektronický nástroj projít řádnou certifikací. U certifikovaného elektronického nástroje se prokazuje shoda z hlediska funkcionality a z hlediska prostředí dle vyhlášky č., 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké zakázky obsahují profily zadavatelů?

Profil zadavatele je možné použít pro všechny případy, kdy zákon vyžaduje publikování informací na profilu zadavatele, a to včetně zakázek malého rozsahu s hodnotou vyšší jak 500 000 Kč bez DPH. Řada zadavatelů ale uveřejňuje i zakázky s hodnotou nižší, a to z důvodu větší transparentnosti.Dále se zaměříme na to jak si dodatelé, kteří hledají veřejné zakázky pravidelně, mohou své hledání co nejvíce ulehčit, nebo si jej co nejvíce zautomatizovat s pomocí vhodných nástrojů. Pokračovat ve čtení můžete zde.