Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Upozornění na necertifikované profily zadavatelů

Výpis systémových zpráv

Cílem toho článku je upozornit veřejné zadavatele na skrytá rizika při využívání necertifikovaných profilů zadavatele a to jak v oblasti individuálních řešení tak při využívání některých necertifikovaných konkurenčních řešení.

Pozor na necertifikované profily zadavatelů

V rámci provedeného průzkumu vyžívání profilů zadavatele bylo zjištěno, že řada profilů je provozována na necertifikovaných nástrojích některých konkurenčních platforem.

Více o rizicích pro zadavatele využívajícího necertifikovaného profil zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb. a vyhlášky č. 260/2016 Sb., naleznete zde.

Výsledky průzkumu poskytování profilů zadavatele jednotlivými portály

S potěšením Vám můžeme oznámit, že do roku 2014 vstoupil Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek jako nejpoužívanější profil zadavatele na trhu.

Zdrojem dat pro analýzu byly registrované profily v oficiálním Věstníku veřejných zakázek, provozovaným Ministerstvem pro místní rozvoj.

 

graf

 

Srovnání funkcí profilů zadavatele mezi jednotlivými portály

Dále bychom vám rádi představili srovnání hlavních funkcí nejpoužívanějších* profilů zadavatele.

*Poskytovatelé, kteří provozují alespoň 10% z celkového počtu 9629 profilů.

Banner zadavatel cerny

Tabulka (PDF | 33 KB)

Rizika využívání necertifikovaného profilu zadavatele pro zadavatele

Při elektronickém zadávání veřejných zakázek musí být použity elektronické nástroje, které odpovídají požadavkům zákona č. 134/2016 Sb. , o veřejných zakázkách a prováděcích předpisů - především vyhlášky č. 260/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody

Splnění požadavků na elektronický nástroj lze vždy prokázat certifikátem shody, který vydal subjekt posuzování shody akreditovaný Českým institutem pro akreditaci o.p.s.

Žádost o vydání certifikátu shody podává žadatel certifikačnímu orgánu. Žadatel prokazuje v žádosti a následném certifikačním auditu shodu elektronického nástroje s požadavky stanovenými právními předpisy ve vztahu k funkcionalitě elektronického nástroje a ve vztahu k prostředí, v němž je elektronický nástroj provozován. Nedílnou součástí vydaného certifikátu je příloha, ve které je uveden rozsah certifikace shody.

V případě, že zadavatel má za to, že  shodu elektronického nástroje dostatečně prokazuje jiným dokumentem či „certifikátem“ vydaným jiným subjektem než shora uvedeným certifikačním orgánem, hrozí  riziko potenciálních problémů v případě nutnosti prokázání shody.Pro potřeby daného zadávacího řízení lze splnění požadavků stanovených zákonem o veřejných zakázkách prokázat i jiným způsobem ( např. znaleckým posudkem);  skutečnosti jsou však prokazovány pouze k datu zpracování dokumentu a pro dané zadávací řízení.

 

Závěrem tedy je, že pro zadavatele je rozhodně nejvýhodnější využít již certifikovaný elektronický nástroj a vyhnout se tak případným komplikacím při dodatečném prokazování shody (znalcem či jiným dokumentem), které může být finančně náročnější a navíc nezaručuje kladný výsledek.

Většina zodpovědných provozovatelů elektronický nástrojů uvádí informace o své certifikaci přímo na svých stránkách. Zda je konkrétní nástroj certifikován lze rovněž ověřit na následujících stránkách.

Další oficiální informační zdroje:

Seznam certifikovaných profilů

Požadavky na náležitosti profilu zadavatele