Výpis systémových zpráv

Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Skupinový vodovod Hvozd - Krakov CHYBÍ 08.11.2018 Nezveřejněna
Jesenice u Rakovníka obnova kanalizace - ulice Hradní a Školní CHYBÍ 09.10.2018 Nezveřejněna
Rakovník Martinovského, V Hradbách, Hlavačovská - slepá část - obnova vodovodu a kanalizace 29.05.2018 28.08.2018 Nezveřejněna
Strojní zahuštění kalu na ČOV Rakovník CHYBÍ 28.08.2018 Nezveřejněna
Lhota pod Džbánem obnova vodovodu 1.etapa CHYBÍ 14.08.2018 Nezveřejněna
Rakovník obnova kanalizace ulice Martinovského, V Hradbách, Hlavačovská slepá část CHYBÍ 10.07.2018 Nezveřejněna
Skupinový vodovod rozšíření Skupá - Skřivaň, projekční činnost CHYBÍ 04.05.2018 Nezveřejněna
Rakovník Nad Jamkou obnova vodovodu 12.02.2018 27.03.2018 Nezveřejněna
Rakovník Pod Vodárnou a Václavská obnova vodovodu 19.02.2018 27.03.2018 Nezveřejněna
Rakovník obnova kanalizace - ulice Nad Jamkou, Pod Vodárnou, Václavská 26.02.2018 27.03.2018 Nezveřejněna
Senec obnova vodovodu 1. etapa 29.03.2016 27.03.2018 Nezveřejněna
Senec obnova vodovodu 2.etapa, 2.část 20.07.2015 27.03.2018 Nezveřejněna
Lubná přeložka kanalizační stoky 05.05.2016 26.03.2018 Nezveřejněna
Rakovník Pod Bendovkou obnova kanalizace 03.03.2017 26.03.2018 Nezveřejněna
Rakovník Pod Bendovkou obnova vodovodu 24.03.2017 26.03.2018 Nezveřejněna
Rakovník prostranství Na Sekyře - obnova vodovodu a kanalizace 05.05.2017 26.03.2018 Nezveřejněna
Rakovník Hálkova a Nerudova obnova vodovodu 24.05.2017 26.03.2018 Nezveřejněna
Hostokryje splašková kanalizace. Skupinový vodovod Hostokryje - Senomaty. 09.11.2016 12.03.2018 Nezveřejněna
Skupinový vodovod Rakovník Jih - rozšíření 01.06.2015 06.03.2018 Nezveřejněna
Senec obnova vodovodu - zbylé čtyři části 16.05.2017 31.05.2017 Nezveřejněna
Rakovník obnova kanalizace ul. Hálkova a Nerudova 22.05.2017 24.05.2017 Nezveřejněna
Rakovník Hornická obnova vodovodu 06.04.2017 12.04.2017 Nezveřejněna
Rakovník ul. Hornická obnova kanalizace 24.03.2017 03.04.2017 Nezveřejněna
Rakovník ulice Sportovní obnova vodovodu a kanalizace 24.01.2017 31.01.2017 Nezveřejněna
Senec obnova vodovodu 2.etapa 1.část. 12.10.2016 31.01.2017 Nezveřejněna
Rakovník Dukel.hrdinů, Sportovní - obnova vodovodu 1. část 10.10.2016 31.01.2017 Nezveřejněna
Rakovník obnova vodovodu - ul. Zd.Havlíčkové, Vojtěšská, Čelakovského a Hwiezdoslavova 14.03.2016 31.01.2017 Nezveřejněna
Jesenice V Jamce přeložka odlehčovací stoky 14.05.2015 31.01.2017 Nezveřejněna
Rakovník Dukelských hrdinů-sídliště, Nad Nemocnicí obnova kanalizace 04.08.2016 22.08.2016 Nezveřejněna
Rakovník, ÚV Antonín - připojení vrtů u Lišanského potoka 25.05.2016 02.08.2016 Nezveřejněna