Výpis systémových zpráv

Obec Sruby

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Stavební úpravy ZŠ Sruby CHYBÍ 07.07.2017 Nezveřejněna
Rekonstrukce propustku přes tok Inkovec v k.ú. Sruby CHYBÍ 07.07.2017 Nezveřejněna
OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE VE SRUBECH CHYBÍ 07.07.2017 Nezveřejněna
Udržovací práce hygienického zařízení v MŠ a ZŠ Sruby CHYBÍ 07.07.2017 Nezveřejněna