Výpis systémových zpráv

Obec Klenovice

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Vodovod a splašková kanalizace - Klenovice 9 RD 04.11.2016 18.04.2019 Nezveřejněna
Oprava místní komunikace Klenovice 01.09.2017 18.04.2019 Nezveřejněna
Vodovod Klenovice -propojovací řad východ 03.09.2018 18.04.2019 Nezveřejněna
Chodníky Klenovice 02.11.2018 18.04.2019 Nezveřejněna
Klenovice - Oprava místní komunikace p.č. 2419/1 24.06.2018 04.07.2018 Nezveřejněna
Oprava MK 20.10.2017 01.11.2017 Nezveřejněna
Projekt založení krajinných a ovocných alejí v obci Klenovice 27.07.2017 31.07.2017 Nezveřejněna
Oprava MK 24.04.2017 05.05.2017 Nezveřejněna
Oprava místní komunikace Klenovice p.č.2418/1,...,2418/8 CHYBÍ 09.08.2016 Nezveřejněna
Klenovice-obnova vodovodu 24.06.2016 24.06.2016 Nezveřejněna
MK k Borům, Cesta k Hronovu lesíku 10.06.2016 10.06.2016 Nezveřejněna