Výpis systémových zpráv

Městys Jimramov

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
DODÁVKA TRAKTORU PRO MĚSTYS JIMRAMOV 08.06.2021 10.06.2021 Nezveřejněna
Sběr a likvidace komunálního odpadu v městysi Jimramov 02.12.2015 22.12.2020 Nezveřejněna
STAVEBNÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY ZŠ 10.08.2020 13.08.2020 Nezveřejněna
Dodávka 2 dopravních automobilů pro JSDH Jimramov a JSDH Trhonice 22.05.2020 22.05.2020 Nezveřejněna
OPRAVA DOMU Č.P. 71 V JIMRAMOVĚ 06.04.2020 07.04.2020 Nezveřejněna
Oprava sociálního zařízení základní školy v Jimramově - 2. NP 15.07.2019 19.07.2019 Nezveřejněna
Oprava domu č.p. 71 v Jimramově - rekonstrukce střechy 08.04.2019 10.04.2019 Nezveřejněna
Sběr a likvidace komunálního odpadu v Městysi Jimramov CHYBÍ 18.12.2018 Nezveřejněna
Stavební úpravy bytového domu č.p. 71 Jimramov 07.08.2018 20.08.2018 Nezveřejněna
Oprava sociálního zařízení základní školy v Jimramově - 3.NP 07.08.2018 15.08.2018 Nezveřejněna
Realizace protipovodňových opatření v Městysi Jimramov 18.07.2014 08.08.2018 Nezveřejněna
Poskytnutí bankovního úvěru ve výši 8 000 000,- Kč 06.06.2012 08.08.2018 Nezveřejněna
Stavební úpravy a nástavba objektu hasičské zbrojnice čp. 52 Jimramov, I. etapa 12.07.2013 08.08.2018 Nezveřejněna
II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001 21.08.2013 08.08.2018 Nezveřejněna
Sběr a likvidace komunálního a směsného odpadu v Městysi Jimramov 24.03.2014 08.08.2018 Nezveřejněna
Zavedení separace a svozu bioodpadů v městysi Jimramov 21.08.2013 08.08.2018 Nezveřejněna
Kompostéry pro občany městyse Jimramov II 11.07.2014 08.08.2018 Nezveřejněna
Energetické úspory ZŠ v Jimramově 25.07.2014 08.08.2018 Nezveřejněna
Snížení imisní zátěže z dopravy v městysi Jimramov 17.09.2014 08.08.2018 Nezveřejněna
Regenerace zámeckého parku Bludník v Jimramově 15.10.2014 08.08.2018 Nezveřejněna
Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov, stoková síť Trhonice 19.02.2015 08.08.2018 Nezveřejněna
Výměna rozvodu veřejného osvětlení v místní části Ubušín 13.06.2016 08.08.2018 Nezveřejněna
Jimramov - Stavební úpravy a nástavba hasičské zbrojnice 05.03.2018 07.08.2018 Nezveřejněna
MÍSTNÍ KOMUNIKACE KOSTELNÍ ULICE JIMRAMOV 25.07.2018 25.07.2018 Nezveřejněna
Komunikace pro pěší v Jimramově 20.07.2018 23.07.2018 Nezveřejněna
Sběrné místo - Městys Jimramov 22.01.2018 06.11.2017 Nezveřejněna
Jimramov - dopravní automobil pro SDH Sedliště 05.09.2017 11.09.2017 Nezveřejněna
Jimramov-Dopravní automobil pro SDH Ubušín 18.10.2016 19.10.2016 Nezveřejněna
Rozšíření kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov 07.12.2015 07.12.2015 Nezveřejněna