Výpis systémových zpráv

Městys Hvězdlice

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
„SOCIÁLNÍ BYTY NA PARC. Č. 232 NOVÉ HVĚZDLICE“ 19.08.2020 20.08.2020 Nezveřejněna
Generální rekonstrukce veřejného osvětlení Hvězdlice 27.10.2016 13.02.2020 Nezveřejněna
Výstavba sociálního zařízení a kuchyňky v přísálí KD v Nových Hvězdlicích 27.05.2019 13.02.2020 Nezveřejněna
Dopravní automobil DA-L1Z-Ivacar/Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI 24.07.2019 13.02.2020 Nezveřejněna
Hvězdlice-úprava chodníků podél silnice III/43339 06.02.2020 12.02.2020 Nezveřejněna
Hvězdlice-lokalita Dvorské – IS 1. etapa 24.08.2016 12.02.2020 Nezveřejněna
Nové Hvězdlice - chodník u silnice III/43339 I. a II. etapa, parkování u zámku, obnova místní komunikace k hasičce 01.08.2017 12.02.2020 Nezveřejněna
Úprava veřejných ploch Hvězdlice,lokalita Hliník 18.09.2018 09.10.2018 Zveřejněna
Oprava hasičské zbrojnice Nové Hvězdlice III.etapa 16.07.2018 16.07.2018 Zveřejněna
Projektová dokumentace pro projekt Sociální byty Hvězdlice 20.12.2017 01.02.2018 Zveřejněna
Propustek na komunikaci-Nové Hvězdlice a osada Zdravá Voda 30.11.2017 24.11.2017 Nezveřejněna
Oprava veřejných ploch Hvězdlice „MK – lokalita U kostela“ 30.11.2015 24.11.2017 Nezveřejněna
Oprava kulturního domu Hvězdlice 31.10.2015 24.11.2017 Nezveřejněna
Restaurování sochy sv. Augustina ve Hvězdlicích 15.11.2017 24.11.2017 Zveřejněna
Oprava hasičské zbrojnice v Nových Hvězdlicích II.etapa 01.08.2017 02.08.2017 Zveřejněna
Rekonstrukce klubovny a sociálního zařízení pro volnočasové aktivity mládeže 24.07.2017 31.07.2017 Zveřejněna