Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Smlouvy organizace: Město Roztoky

Výpis systémových zpráv

Město Roztoky

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Přístavba učebny ke stávající budově ZŠ Roztoky u Prahy 09.07.2019 17.07.2019 Nezveřejněna
Zajištění internetového připojení a zajištění hlasových služeb pro potřeby MÚ Roztoky u Prahy 03.06.2019 24.06.2019 Nezveřejněna
Dodávka a instalace herních prvků a vybavení pro herní zahrady dvou MŠ v Roztokách u Prahy 03.05.2019 06.05.2019 Nezveřejněna
Rekonstrukce chodníků a jiných veřejných prostranství v Roztokách u Prahy 18.04.2019 18.04.2019 Nezveřejněna
Stavební úpravy objektu základní školy Zaorálkova 1300 v Roztokách u Prahy 29.03.2019 29.03.2019 Nezveřejněna
Dokončení projektové přípravy výstavby nové základní školy Žalov v Roztokách u Prahy 25.02.2019 25.02.2019 Nezveřejněna
Pořízení dvou nových osobních vozů s financováním cestou operativního leasingu 23.01.2019 01.02.2019 Nezveřejněna
Zbudování nového vodovodního řadu a přípojek v horním Žalově v katastru obce Roztoky u Prahy 08.01.2019 08.01.2019 Nezveřejněna
Zpracování projektové dokumentace cyklostezky v Roztokách 19.07.2018 05.12.2018 Nezveřejněna
Oprava vstupní části památkově chráněného objektu Tiché údolí č.p. 110 v Roztokách 25.10.2017 05.12.2018 Nezveřejněna
Dodávka hydraulického vyprošťovacího zařízení pro jednotku SDH Roztoky 07.12.2017 05.12.2018 Nezveřejněna
Dodávka a instalace systému bezkontaktní detekce průchodů pro městskou knihovnu Roztoky 16.08.2018 05.12.2018 Nezveřejněna
Výroba městského časopisu Odraz v letech 2018 - 2022 31.05.2018 19.11.2018 Nezveřejněna
Přístavba objektu školní jídelny ZŠ Roztoky 30.10.2018 31.10.2018 Nezveřejněna
Dodávka a instalace vybavení pro nové třídy základní školy Roztoky 19.07.2018 04.10.2018 Nezveřejněna
Oprava společných prostor a venkovních ploch v bytových domech Nádražní 21 a 22 v Roztokách 21.09.2018 03.10.2018 Nezveřejněna
Rekonstrukce komunikace v ulici Horově v Roztokách u Prahy 27.08.2018 11.09.2018 Nezveřejněna
Rozšíření a modernizace IS města Roztoky - systém pro řízení a vyhodnocování projektů s vazbou na strategické plánování 07.09.2018 10.09.2018 Nezveřejněna
Dodávka a instalace kompletního vybavení MŠ pro 33 dětí v ulici Jungmannově v Roztokách u Prahy 08.08.2018 09.08.2018 Nezveřejněna
Modernizace zdroje tepla MŠ Spěšného v Roztokách u Prahy 25.06.2018 25.06.2018 Nezveřejněna
Dodávka a instalace nábytku pro nové třídy ZŠ Roztoky 16.06.2018 22.06.2018 Nezveřejněna
Výběr řešitele a administrátora veřejné zakázky s názvem "Renovace a intenzifikace městské ČOV Roztoky dle metodiky The Yellow Book FIDIC 06.12.2017 21.05.2018 Nezveřejněna
Dokončení projektové přípravy výstavby nové ZŠ v Žalov v Roztokách u Prahy 05.03.2018 10.05.2018 Nezveřejněna
Rekonstrukce kuchyně a jídelny MŠ Spěšného v Roztokách u Prahy 10.05.2018 10.05.2018 Nezveřejněna
Dodávka a instalace kompletního vybavení MŠ pro 50 dětí v ulici Palackého v Roztokách 30.04.2018 03.05.2018 Nezveřejněna
Zajištění odběru, svozu a ekologického odstranění nebezpečného odpoadu pro město Roztoky v letech 2018 - 2022 26.03.2018 24.04.2018 Nezveřejněna
Rekonstrukce armaturní komory vodojemu Žalov 29.11.2017 16.04.2018 Nezveřejněna
Rekonstrukce komunikace v ulici Braunerově v Roztokách u Prahy 21.03.2018 22.03.2018 Nezveřejněna
Protipovodňová ochrana ČOV Roztoky - osazení ochranného zařízení proti vzduté vodě 24.10.2017 24.10.2017 Nezveřejněna
Zbudování vstupního schodiště k MŠ na poz. parc. č. 116 Roztoky 04.09.2017 19.10.2017 Nezveřejněna