Výpis systémových zpráv

Obec Jezernice

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH obce Jezernice 20.06.2019 26.06.2019 Nezveřejněna
Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jezernice 25.06.2019 26.06.2019 Nezveřejněna
Stavební úpravy ZŠ Jezernice - zateplení a fasáda 25.06.2018 29.06.2018 Nezveřejněna
Rekonstrukce hřiště v obci Jezernice 09.01.2018 11.01.2018 Nezveřejněna
Jezernice - obnova MK k hřišti v obytném souboru I. 20.07.2017 21.07.2017 Nezveřejněna
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Jezernice 13.07.2017 20.07.2017 Nezveřejněna
Hřiště Jezernice - rekonstrukce skladu a šaten pro sportovce 28.11.2016 01.12.2016 Nezveřejněna
Inženýrské sítě pro Obytný okrsek I. Jezernice 16.04.2015 07.10.2016 Nezveřejněna
Oprava místních komunikací po kanalizaci 08.06.2015 07.10.2016 Nezveřejněna
Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Jezernice 29.06.2016 04.10.2016 Nezveřejněna
Opravy místních komunikací po stavbě kanalizace 08.06.2015 22.06.2015 Nezveřejněna
Inženýrské sítě pro Obytný okrsek I. Jezernice 16.04.2015 27.04.2015 Nezveřejněna