Výpis systémových zpráv

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Kratochvilka - splašková kanalizace 13.01.2020 17.01.2020 Nezveřejněna
Příbram na Moravě - kanalizace a ČOV 09.12.2019 11.12.2019 Nezveřejněna
Ivančice - obnova vodovodu a kanalizace v ulici Jana Fibicha CHYBÍ 24.06.2019 Nezveřejněna
Ivančice - obnova vodovodu a kanalizace v ulici V Uličce CHYBÍ 24.06.2019 Nezveřejněna
„1. etapa obnovy kanalizace v obci Biskoupky“ CHYBÍ 24.06.2019 Nezveřejněna
„Oprava a přeložka vodovodu Moravské Bránice“ CHYBÍ 24.06.2019 Nezveřejněna
„Oprava a přeložka vodovodu Moravské Bránice“ CHYBÍ 24.06.2019 Nezveřejněna
„Obnova veřejné kanalizace a veřejného vodovodu, Ivančice, Letkovice ul. Lužní“ CHYBÍ 24.06.2019 Nezveřejněna
„Oslavany – obnova vodovodu ul. Nad Hlavní“ CHYBÍ 24.06.2019 Nezveřejněna
Moravské Bránice, prodloužení kanalizačního řádu k nádraží ČD CHYBÍ 24.06.2019 Nezveřejněna
Oslavany, Prodloužení kanalizace ul Padochovská (ke štole) CHYBÍ 24.06.2019 Nezveřejněna
„Kanalizace Budkovice“ 20.06.2018 21.06.2018 Nezveřejněna
„Kanalizace Řeznovice – Hrubšice“ 20.06.2018 21.06.2018 Nezveřejněna
"Oslavany - obnova kanalizace pod ulicí Hybešova" CHYBÍ 26.05.2018 Nezveřejněna
Zámecká zahrada Oslavany I. etapa - obnova veřejné kanalizace CHYBÍ 26.05.2018 Nezveřejněna
„Obec Biskoupky – Vodovod“ 02.11.2017 18.11.2017 Nezveřejněna
Zastávka, přípojka NN k VDJ II. - oprava havarijního stavu 06.10.2017 13.10.2017 Nezveřejněna
Zastávka - oprava havarijního stavu VDJ II. 06.10.2017 13.10.2017 Nezveřejněna
Zastávka, lokalita Kloboučky, oprava havarujního stavu vodovodu a kanalizace 14.07.2017 17.07.2017 Nezveřejněna
Příbram na Moravě - kanalizace a ČOV, zadávací dokumentace 11.05.2017 23.05.2017 Nezveřejněna
Příbram na Moravě - kanalizace a ČOV, projekční činnost DSP 11.05.2017 23.05.2017 Nezveřejněna
„IVANČICE – obnova kanalizace Na Brněnce“ 09.08.2016 02.05.2017 Nezveřejněna
Dezodorizace kalojemů ČOV Ivančice 12.04.2017 27.04.2017 Nezveřejněna
Babice - prodloužení vodovodního řadu v lokalitě Záhumenice 01.04.2016 20.04.2017 Nezveřejněna
Popůvky - P.Z. Východ, odvedení splaškových vod, PS 01 24.02.2017 08.03.2017 Nezveřejněna
Popůvky - P.Z. Východ, odvedení splaškových vod 23.02.2017 08.03.2017 Nezveřejněna
„Moravské Bránice, lokalita Pod Starýma, Vodovod“ CHYBÍ 30.11.2016 Nezveřejněna
„Projektová dokumentace pro odkanalizování obce Nová Ves“ CHYBÍ 25.11.2016 Nezveřejněna
Realizace sadových úprav, ÚV Rosice 07.10.2016 18.10.2016 Nezveřejněna
Čerpací stanice Střelice 07.10.2016 18.10.2016 Nezveřejněna