Výpis systémových zpráv

Město Trmice

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
„Rekonstrukce objektu Tyršova 423/14, Trmice“ 15.07.2019 12.08.2019 Nezveřejněna
Soubor stavebních oprav domu č.p. 431, Tyršova 11, Trmice 01.07.2019 30.07.2019 Nezveřejněna
Parkoviště - Trmice, ul. Žižkova 26.06.2019 30.07.2019 Nezveřejněna
Řešení parteru uliční fasády Fügnerova 13, Trmice 23.05.2019 29.05.2019 Nezveřejněna
Stavební úpravy bytu č. 4, Horská 462/13, Trmice 29.04.2019 25.04.2019 Nezveřejněna
Oprava fasády Fugnerova 280/9, Trmice 07.11.2018 26.11.2018 Nezveřejněna
Stavební úpravy dvora za objekty Fugnerova 448 a 345 v Trmicích 12.11.2018 12.11.2018 Nezveřejněna
Rekonstrukce bytu č. 2, Žižkova 342/341, Trmice 15.08.2018 22.10.2018 Nezveřejněna
Zpevněná plocha na hřbitově v Trmicích 21.09.2018 22.10.2018 Nezveřejněna
Stavební úpravy bytu č. 7, Fügnerova 283/13, Trmice 17.08.2018 22.10.2018 Nezveřejněna
Oprava omítky zadní strany objektu Fugnerova 297/23, Trmice 03.09.2018 22.10.2018 Nezveřejněna
Oprava fasády Žižkova 324/210, Trmice 16.10.2018 16.10.2018 Nezveřejněna
Trmice - rozšíření MKDS o mobilní kameru 2018 04.09.2018 02.10.2018 Nezveřejněna
Deratizace objektů města Trmice 31.08.2018 07.09.2018 Nezveřejněna
Podpora komunitního života v Trmicích - odborná pomoc a inženýrská činnost 18.09.2012 02.08.2018 Nezveřejněna
Projektová dokumentace pro nové sběrné místo 01.08.2018 01.08.2018 Nezveřejněna
Studie ZŠ Trmice 14.06.2017 01.08.2018 Nezveřejněna
STUDIE MŠ TRMICE 12.07.2017 01.08.2018 Nezveřejněna
Studie proveditelnosti komunitního domu Přemysla Oráče 80. 24.08.2017 01.08.2018 Nezveřejněna
Studie proveditelnosti bytového domu v ul. V Chaloupkách 83. 26.08.2017 01.08.2018 Nezveřejněna
Vybavení šaten MSK 15.08.2017 01.08.2018 Nezveřejněna
Dodávka a montáž plastových oken, vchodových dveří a výkladních skříní v objektech bytových domů Tyršova 11, Fügnerova 297/23, 280/9, Žižkova 342/341 v Trmicích“. 04.07.2018 01.08.2018 Nezveřejněna
Stavební úpravy bytového domu Fügnerova 283/13, Trmice 18.07.2018 01.08.2018 Nezveřejněna
Rekonstrukce chodníku v ul. Fügnerova u Náhonu, Trmice 20.07.2018 01.08.2018 Nezveřejněna
Zpracování projektové dokumentace pro vybudování technické a dopravní infrastruktury a rozparcelování pozemků pro budoucí výstavbu rodinných domů v lokalitách B1 Trmice a B5 Koštov 08.09.2014 30.07.2018 Nezveřejněna
Oprava místních komunikací v Trmicích 2018 - II 26.05.2018 18.05.2018 Nezveřejněna
Stavební dokumentace na opravy bytů v majetku města Trmice 09.02.2018 26.04.2018 Nezveřejněna
Inženýring pro stavební opravy domu Fügnerova 283/13 10.01.2018 26.04.2018 Nezveřejněna
Odtsranění havarijního stavu střechy, stavební úpravy klubovny a 1NP provozního objektu sportovního areáluv Trmicích. 15.03.2018 29.03.2018 Nezveřejněna
Aktivizační programy sociální integrace ve městě Trmice 21.12.2017 01.02.2018 Nezveřejněna