Výpis systémových zpráv

Obec Babice u Rosic

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Smlouva o dílo - "Babice u Rosic - oprava ulice Nová" - Dodatek č. 1 25.09.2018 10.10.2018 Zveřejněna
Babice u Rosic - oprava ulice Nová 28.06.2018 10.07.2018 Nezveřejněna
Smlouva o dílo - "Babice u Rosic - oprava ulice Nová" 28.06.2018 02.07.2018 Zveřejněna
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 05.12.2017 13.12.2017 Zveřejněna
Obnova víceúčelového centra 10.09.2017 18.09.2017 Zveřejněna
Obnova hřbitovní zdi 03.09.2017 04.09.2017 Zveřejněna
Oprava povrchu místních komunikací - Obec Babice, ul. Záhumenice 31.08.2017 04.09.2017 Zveřejněna
Oprava místní komunikace v Babicích u Rosic 10.06.2016 10.06.2016 Nezveřejněna
Mateřská škola Babice u Rosic - stavební úpravy + změna užívání 11.08.2014 10.06.2016 Nezveřejněna