Výpis systémových zpráv

Městys Moravská Nová Ves

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
dodatek č. 1 - TI obytné zóny - lokalita BR4 19.11.2018 19.11.2018 Nezveřejněna
Dodatek č. 3 - oprava místních komunikací a kanalizací 08.11.2018 19.11.2018 Nezveřejněna
Obnova hřbitovní zdi 16.06.2018 18.06.2018 Nezveřejněna
Moravská Nová Ves – TI obytné zóny – lokalita BR 4 09.05.2018 09.05.2018 Nezveřejněna
Moravská Nová Ves - MŠ - stavební úpravy sociálního zázemí I. 29.01.2018 31.01.2018 Nezveřejněna
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Oprava místních komunikací a kanalizací 18.08.2017 21.08.2017 Nezveřejněna
Plocha pro skatepark - betonová plocha 25.07.2017 27.07.2017 Nezveřejněna
Moravská Nová Ves - Rekonstrukce MK ul. Medlov 30.06.2017 03.07.2017 Nezveřejněna
Přístavba základní školy Moravská Nová Ves 27.06.2017 28.06.2017 Nezveřejněna
Sanace sesuvů v Moravské Nové Vsi 11.06.2013 18.04.2017 Nezveřejněna
Snížení energetické náročnosti objektu Sokolovna Moravská Nová Ves 28.05.2013 18.04.2017 Nezveřejněna
Revitalizace DPS Moravská Nová Ves 28.05.2013 18.04.2017 Nezveřejněna
Snížení imisní zátěže z dopravy v městysi Moravská Nová Ves 02.11.2012 18.04.2017 Nezveřejněna
Hala na sběrném dvoře Moravská Nová Ves 12.04.2017 18.04.2017 Nezveřejněna
Protipovodňová opatření městyse Moravská Nová Ves 20.12.2016 03.03.2017 Nezveřejněna
Kompostárna Moravská Nová Ves - technické dovybavení 24.11.2014 16.02.2017 Nezveřejněna
Smlouva o dílo 7/2016 - Renovace sportovních povrchů 06.10.2016 18.10.2016 Nezveřejněna
Výměna kotle a otopných těles v budově MŠ 10.08.2016 23.08.2016 Nezveřejněna
Oprava místních komunikací a kanalizací 10.08.2016 23.08.2016 Nezveřejněna
Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - trasa 3.1. 22.03.2016 11.04.2016 Nezveřejněna
Lanové hřiště 18.08.2015 20.10.2015 Nezveřejněna
ZŠ Moravská Nová Ves - Změna využití části objektu 26.03.2015 20.10.2015 Nezveřejněna