Výpis systémových zpráv

Obec Libňatov

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Kulturní dům Libňatov 18.08.2021 13.08.2021 Nezveřejněna
Dětské a sportovní hřiště Libňatov 16.07.2021 14.07.2021 Nezveřejněna
Rekonstrukce komunikací Libňatov CHYBÍ 14.07.2021 Nezveřejněna
Libňatov - Bytové jednotky 14.04.2021 13.04.2021 Nezveřejněna
Rekonstrukce komunikace do Svobodného - I. etepa 16.09.2020 17.09.2020 Nezveřejněna
Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Libňatov 26.07.2019 03.07.2020 Nezveřejněna
Rekonstrukce tenisového kurtu – II. etapa 20.09.2019 30.03.2020 Nezveřejněna
Rekonstrukce MŠ Libňatov 28.01.2020 30.03.2020 Nezveřejněna
Úprava veřejného prostranství 08.04.2019 20.09.2019 Nezveřejněna
Úprava veřejného prostranství 12.02.2019 27.05.2019 Nezveřejněna
Libňatov-dopravní automobil 10.09.2018 17.09.2018 Zveřejněna
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Libňatově 01.04.2015 18.12.2015 Nezveřejněna
Výstavba protipovodňové stěny, úprava terénu a povrchu hřiště u mateřské školy 07.05.2015 23.10.2015 Nezveřejněna
Oprava zatrubení místní vodoteče 15.09.2015 15.09.2015 Nezveřejněna
Oprava zatrubení místní vodoteče 02.09.2015 15.09.2015 Nezveřejněna
Oprava zatrubení místní vodoteče 22.06.2015 26.06.2015 Nezveřejněna
Oprava zatrubení místní vodoteče 22.06.2015 26.06.2015 Nezveřejněna
Výstavba protipovodňové stěny, úprava terénu a povrchu hřiště u mateřské školy 08.06.2015 08.06.2015 Nezveřejněna
Rekonstrukce veřejného osvětlení 26.05.2015 27.05.2015 Nezveřejněna
Energetická opatření-Obecní úřad Libňatov 03.12.2014 15.04.2015 Nezveřejněna
Výstavba opěrné zdi a oprava povrchu místní komunikace 06.03.2014 15.04.2015 Nezveřejněna
Rekonstrukce sociálního zařízení v Kulturním domě v Libňatově 06.11.2013 15.04.2015 Nezveřejněna
Oprava povrchu místní komunikace na p.p.č. 1053/19 20.08.2013 15.04.2015 Nezveřejněna
Nátěr střechy, fasády a oken na budově prodejny potravin v Libňatově 29.05.2013 15.04.2015 Nezveřejněna