Výpis systémových zpráv

Obec Sebranice

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
„Kompostujeme v obci Sebranice – dodávka štěpkovače a kompostérů“ 31.07.2019 22.08.2019 Nezveřejněna
Obec Sebranice rekonstrukce vodovodu - I. etapa CHYBÍ 20.09.2018 Nezveřejněna
Výstavba infrastruktury pro soubor rodinných domů v lokalitě Třemošná, Sebranice CHYBÍ 12.10.2017 Nezveřejněna
Oprava místní komunikace p. p. č. 834 v k. ú. Pohora CHYBÍ 12.10.2017 Nezveřejněna
Obnova místní komunikace v obci Sebranice CHYBÍ 12.10.2017 Nezveřejněna
Obnova místní komunikace "Třešňovka" CHYBÍ 12.10.2017 Nezveřejněna
Oprava místní komunikace u chodníku v Sebranicích CHYBÍ 12.10.2017 Nezveřejněna
Chodník podél MK v Sebranicích CHYBÍ 12.10.2017 Nezveřejněna
Stavební úpravy připojení místní komunikace na III/36028 v Sebranicích CHYBÍ 12.10.2017 Nezveřejněna
Dodávka nového požárního dopravního automobilu DA L1Z CHYBÍ 12.10.2017 Nezveřejněna
Zajištění zdroje pitné vody v místní části Vysoký Les CHYBÍ 11.10.2017 Nezveřejněna
Zajištění zdroje pitné vody v místní části Vysoký Les 19.09.2017 04.10.2017 Nezveřejněna
Dodávka požárního dopravního automobilu DA L1Z 24.03.2017 08.06.2017 Nezveřejněna
Obnova místní komunikace v obci Sebranice 31.05.2017 08.06.2017 Nezveřejněna
Obnova místní komunikace "Třešňovka" 12.07.2016 08.06.2017 Nezveřejněna
Stavební úpravy připojení místní komunikace na III/36028 v Sebranicích 31.05.2017 08.06.2017 Nezveřejněna
Chodník podél MK v Sebranicích 21.03.2017 08.06.2017 Nezveřejněna
Oprava místní komunikace u chodníku v Sebranicích 23.05.2017 08.06.2017 Nezveřejněna
Oprava místní komunikace p.p.č. 834 v k.ú. Pohora 31.05.2017 08.06.2017 Nezveřejněna
Infrastruktura pro soubor rodinných domů v lokalitě Třemošná Sebranice 31.03.2016 31.03.2016 Nezveřejněna