Výpis systémových zpráv

Město Hrádek nad Nisou

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Výměna povrchu hřiště ZŠ a MŠ Hrádek Nad Nisou - Loučná 24.09.2019 21.10.2019 Nezveřejněna
Hrádek nad Nisou - Rozšíření a modernizace MKDS 29.08.2019 08.10.2019 Nezveřejněna
Instalace systému nuceného větrání s rekuperací do budovy ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou (opakované zadání č.2) 09.09.2019 20.09.2019 Nezveřejněna
Václavice - otočka U Slunce 10.09.2019 18.09.2019 Nezveřejněna
Drobné památky a jejich propagace Bogatynia – Hrádek n. N. II 28.08.2019 04.09.2019 Nezveřejněna
Dodávka ICT a konektivity do odborných učeben ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou 27.08.2019 27.08.2019 Nezveřejněna
Dodávka vybavení odborných učeben nábytkem ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou 30.07.2019 26.08.2019 Nezveřejněna
Zasíťování pro RD Pod Ovčím kopcem - Plyn 01.08.2019 14.08.2019 Nezveřejněna
Rekonstrukce učeben pro výuku AJ a přírodních věd na ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou 13.08.2019 14.08.2019 Nezveřejněna
„Hrádek nad Nisou, koupaliště Kristýna – plovárna“ opakované zadání 29.07.2019 14.08.2019 Nezveřejněna
"Spojka ul. Žitavská a Větrná - oprava stávající komunikace" 20.06.2019 23.07.2019 Nezveřejněna
Instalace systému nuceného větrání s rekuperací do budovy ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou (opakované zadání) 24.06.2019 27.06.2019 Nezveřejněna
„Kulturní dům Beseda – rekonstrukce silnoproudých rozvodů“ 10.05.2019 17.05.2019 Nezveřejněna
Kolumbárium hřbitov Hrádek nad Nisou CHYBÍ 15.05.2019 Nezveřejněna
„Kulturní dům Beseda – rekonstrukce slaboproudých rozvodů“ 25.04.2019 10.05.2019 Nezveřejněna
Rekonstrukce elektroinstalací 2.np MÚ Hrádek nad Nisou 29.03.2019 12.04.2019 Nezveřejněna
Zajištění technického dozoru stavby a koordinátora BOZP na akci "ZŠ T.G.M. v Hrádku nad Nisou - Rozšíření učeben přístavby Jazyková laboratoř, oráce se zvukem a sdílení obrazu" 10.04.2019 12.04.2019 Nezveřejněna
"Stavební úpravy - Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou – Loučná HRÁDEK NAD NISOU, Hartavská 220, Parcelní číslo: 537, Katastrální území Loučná [647403]" 20.03.2019 10.04.2019 Nezveřejněna
Smlouva o dílo - dokumentace ve stupni DPS na akci "Sociální bydlení Hrádek nad Nisou" 04.03.2019 11.03.2019 Nezveřejněna
"Výměna vrchních rozvodů veřejného osvětlení AlFe za izolované rozvody AES v rámci rekonstrukce rozvodné sítě NN ČEZ Distribuce, a.s. zakázky IE-12-4004381 Loučná I. etapa" 13.02.2019 28.02.2019 Nezveřejněna
„Knihovna Hrádek nad Nisou – Interiér“ 25.02.2019 27.02.2019 Nezveřejněna
Zahradní ulice - prodloužení kanalizace 21.01.2019 20.02.2019 Nezveřejněna
ÚPRAVA FASÁDY A VÝMĚNA OKEN OBJEKTU Č.P. 124 „CAMELOT“ 01.02.2019 20.02.2019 Nezveřejněna
Kupní smlouva - použitý univerzální stroj DAPPER 5000 VIN:DAPP5009171033, použitá příkopová sekačka 4DAP5036, použitý hydraulický přidržovač 20.12.2018 28.01.2019 Nezveřejněna
Přesun a obnova historické památky-kaple Žitavská ulice Hrádek nad Nisou 24.01.2017 24.01.2019 Nezveřejněna
Odstavná plocha ZŠ Lidická 20.08.2018 02.01.2019 Nezveřejněna
Výběr technického dozoru stavby a koordinátora BOZP na akci Komunitní centrum Hrádek nad Nisou 29.10.2018 02.01.2019 Nezveřejněna
ZŠ T.G.M. v Hrádku nad Nisou 19.12.2018 21.12.2018 Nezveřejněna
Dodatek č.1 - Ul. Jílová, Zl. Výšina - kanalizace a oprava povrchu komunikace 29.11.2018 13.12.2018 Nezveřejněna
„Stromy v Trojzemí - revitalizace aleje Žitavská a propagace přírodního dědictví" a „Uhelná - Revitalizace aleje a úprava prostranství pro turisty“ - Opakované zadání 29.11.2018 03.12.2018 Nezveřejněna