Výpis systémových zpráv

Město Sušice

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH „DŮM Č. P. 48 – STARÁ LÉKÁRNA, SUŠICE – ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU 13.08.2018 01.09.2020 Nezveřejněna
Dům č. p. 48 – Stará lékárna, Sušice“ - JŘBU 24.04.2019 09.05.2019 Nezveřejněna
Stavební úpravy objektu č.p. 28, Sušice – Ubytovací zařízení 28.06.2018 02.07.2018 Nezveřejněna
Stavební úpravy panelového domu Sušice, Pravdova čp. 1064-1068 13.03.2018 15.03.2018 Nezveřejněna
Stavební úpravy panelového domu Sušice, Pravdova čp. 1060-1063 24.05.2017 30.05.2017 Nezveřejněna
ÚPRAVY KOTELNY LERCHOVA, SUŠICE 16.05.2017 24.05.2017 Nezveřejněna
ZUŠ Sušice - bezbariérové řešení 03.07.2013 14.12.2016 Nezveřejněna
Základní umělecká škola - stavební úpravy - Etapa A 11.06.2015 07.11.2016 Nezveřejněna
Sušice – Volšovská ulice 22.09.2016 04.11.2016 Nezveřejněna
Sušice - Volšovská ulice, zajištění činnosti AD projektanta 20.09.2016 07.10.2016 Nezveřejněna
Sušice - Volšovská ulice, zajištění činnosti TDS 22.09.2016 07.10.2016 Nezveřejněna
Sušice - Volšovská ulice, zajištění činnosti koordinátora BOZP 20.09.2016 07.10.2016 Nezveřejněna
Sušice, Sirkařská, Scheinostova - oprava povrchu chodníku 19.09.2016 26.09.2016 Nezveřejněna
Studie řešení lokality Pod Kalichem 29.08.2016 05.09.2016 Nezveřejněna
Sušický skatepark - rozšíření turistických aktivit a atraktivit ve vazbě na Otavskou cyklostezku 26.07.2016 29.07.2016 Nezveřejněna
Sušice, Nová - oprava povrchu komunikace 14.07.2016 14.07.2016 Nezveřejněna
ČOV SUŠICE – CELKOVÁ OBNOVA ŘÍDICÍHO SYSTÉMU MAR A ELEKTROINSTALACE 28.06.2016 29.06.2016 Nezveřejněna
Výměna rozvodů TV a ÚT na sídlišti Vojtěška, Sušice - I. etapa 13.06.2016 13.06.2016 Nezveřejněna
Výměna střešní krytiny obytného domu č. p. 357/II v Sušici, ul. Nádražní 01.06.2016 01.06.2016 Nezveřejněna
Stavební úpravy panelového domu Sušice, Sirkařská 973 - 976 30.05.2016 30.05.2016 Nezveřejněna
Teplovodní rozvody v ul. 5. května, Sušice 18.05.2016 18.05.2016 Nezveřejněna
Sportovní hala Sušice - projektová dokumentace 02.05.2016 16.05.2016 Nezveřejněna
Úpravy kotelny Na Hrázi, Sušice 02.05.2016 16.05.2016 Nezveřejněna
Sušice, ul. 5. května čp. 671 - teplofikace a zateplení objektu 16.05.2016 16.05.2016 Nezveřejněna
Sušice, ul. 5. května čp. 757 - teplofikace a zateplení objektu 21.06.2016 26.04.2016 Nezveřejněna
Rok - oprava kaple 26.04.2016 26.04.2016 Nezveřejněna
Základní umělecká škola Sušice - stavební úpravy - etapa B 06.04.2016 06.04.2016 Nezveřejněna
Havlíčkova ulice, SO 03, SO 04 - rekonstrukce vodovodu, kanalizace a povrchů v Klostermannově ulici 05.04.2016 05.04.2016 Nezveřejněna
Údržba parku (rozvojová péče) Ostrov Santos Sušice 03.03.2016 17.03.2016 Nezveřejněna
Výměn výplní otvorů obytného domu č.p. 357/II v Sušici, ul. Nádražní 04.01.2016 04.01.2016 Nezveřejněna