Výpis systémových zpráv

Město Vimperk

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Pronájem kamerového systému pro měření úsekové rychlosti 12.03.2020 17.03.2020 Nezveřejněna
Vimperk - oprava komunikací a chodníků 30.08.2016 13.01.2020 Nezveřejněna
ZŠ TGM Vimperk - Odvodnění a rekonstrukce kanalizace 08.01.2020 13.01.2020 Nezveřejněna
Vimperk - oprava komunikací a chodníků 2019 a 2020 09.05.2019 13.01.2020 Nezveřejněna
Sdružené dodávky elektrické energie pro město Vimperk, jeho příspěvkové organizace a organizace, které majetkově ovládá na období dodávky let 2020 – 2023 formou postupného nákupu 31.10.2019 14.11.2019 Nezveřejněna
Výměna střešní krytiny na objektu MěKS Vimperk 16.06.2014 07.11.2019 Nezveřejněna
Rekonstrukce vytápění v ZŠ Vimperk, Smetanova 405 a Vimperk, ulice Klostermannova – teplovodní přípojka pro č.p. 368 a 369 12.08.2019 07.11.2019 Nezveřejněna
Rekonstrukce kuchyně, zázemí a jídelny v objektu ZŠ T.G.Masaryka Vimperk 09.04.2018 07.11.2019 Nezveřejněna
Dům č.p.8, náměstí Svobody,Vimperk - obnova fasády vnějších stěn uzavřeného traktu - I. etapa 18.03.2019 07.11.2019 Nezveřejněna
ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268 - výměna střešní krytiny - I. etapa 18.02.2019 07.11.2019 Nezveřejněna
Oprava kaple - Skláře 13.12.2018 07.11.2019 Nezveřejněna
Vimperk, zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích, osvětlení přechodů pro chodce ulice Špidrova 20.05.2019 05.06.2019 Nezveřejněna
Rekonstrukce kuchyně, zázemí a jídelny v objektu ZŠ T.G.Masaryka Vimperk II. 09.04.2018 16.10.2018 Nezveřejněna
Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje - 1.etapa 16.07.2018 20.07.2018 Nezveřejněna
Instalace výtahu do č.p. 6, Vimperk 08.06.2018 13.06.2018 Nezveřejněna
Atletický ovál Vimperk - rekonstrukce 23.04.2018 25.04.2018 Nezveřejněna
Rozšíření systému separace odpadů - město Vimperk 29.03.2018 19.04.2018 Nezveřejněna
„Vimperk – rekonstrukce (kompletní výměna) výtahů v panelových bytových domech č. p. 393, 394, 396 – 398, 400, 402 – 404, 407, 408, 410, 424 – 432, 434, 435, 458, 461, 462, 494 – 496 a 498 – 500“ 12.04.2018 18.04.2018 Nezveřejněna
VIMPERK, REKONSTRUKCE ULICE MÍROVÁ, ČÁST 1 10.04.2018 11.04.2018 Nezveřejněna
Demolice objektu - obytný dům č.p.45, ulice Pasovská, Vimperk a rodinný dům č.p.52 01.08.2017 02.08.2017 Nezveřejněna
Vimperk, areál kotelny-zpevněná plocha na pozemcích p.č.1956/1 a 1956/3 17.06.2016 17.06.2016 Nezveřejněna
Vimperk, ulice K Rokli č.p. 494, 495 a 496 a ulice Luční č.p. 498, 499 a 500 – výměna balkonů 14.06.2016 14.06.2016 Nezveřejněna
Nákup sněžné rolby pro úpravu a údržbu běžeckých tratí 02.10.2015 31.03.2016 Nezveřejněna
Poskytnutí služeb - úvěr na zajištění financování akce Areál vodních sportů Vimperk 04.06.2013 24.03.2016 Nezveřejněna
Veřejná zakázka malého rozsahu - II. a III. etapa rekonstrukce šaten a sociálního zařízení tělocvičny ZŠ Smetanova, Vimperk 24.07.2014 24.03.2016 Nezveřejněna
Vimperk, nové vodoměry pro objekty ve správě Městské správy domů s.r.o. 15.05.2014 24.03.2016 Nezveřejněna
Vimperk, ulice Pivovarská - kanalizace u GaSOŠE Vimperk 28.07.2014 24.03.2016 Nezveřejněna
Vimperk - oprava komunikací a chodníků 22.07.2015 24.03.2016 Nezveřejněna
Vimperk, ulice Nad Stadionem č.p. 484 – výměna oken 18.09.2015 24.03.2016 Nezveřejněna
Vimperk, ulice Mírová č.p. 431 a 434 – výměna oken 23.07.2015 24.03.2016 Nezveřejněna