Výpis systémových zpráv

Registr smluv

Kalendář
Kalendář
Předmět (název smlouvy / zakázky) Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Zadavatel Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum uzavření smlouvy Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum vložení Seřadit vzestupně Seřadit sestupně
Stavební úpravy objektu v ul. J.Knihy čp. 225, Rokycany Město Rokycany 27.02.2013 15.04.2015
Velichov - kanalizace na levém břehu Ohře Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech 27.02.2013 27.03.2017
Smlouva o dílo - Zpracování dvoustupňové projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provedení stavby akce: Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za pivovarem – Infrastruktura Město Vysoké Mýto 27.02.2013 15.04.2015
Žďárky - splašková kanalizace a ČOV OBEC ŽĎÁRKY 27.02.2013 23.12.2015
Odstranění havárie kanalizace v ulici Bulharská v Českém Brodě Město Český Brod 27.02.2013 15.04.2015
Rozšíření skupinového vodovodu Bohuňovice Obec Bohuňovice 27.02.2013 11.06.2018
Městys Chlum u Třeboně - zateplení Základní školy Městys Chlum u Třeboně 27.02.2013 15.04.2015
„Energetické úspory zdravotního střediska v Doudlebách nad Orlicí“-STAVEBNÍ ČÁST Městys Doudleby nad Orlicí 27.02.2013 15.04.2015
Stavebně-technický průzkum objektu bývalé káznice JIC, zájmové sdružení právnických osob 27.02.2013 15.04.2015
Externí audit projektu Svět techniky – Science and Technology Centrum Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. 26.02.2013 15.04.2015
Dodávka vozidel - Hrušovany u Brna 2013 Obec Hrušovany u Brna 26.02.2013 15.04.2015
Studie protipovodňových, protierozních a revitalizačních opatření v k.ú. Ostřetín a v k.ú. Vysoká u Holic Obec Ostřetín 26.02.2013 15.05.2020
výměna výtahu E Hakena 1 Krnov Město Krnov 26.02.2013 15.04.2015
Stavební úpravy, nástavba a přístavba zimního stadionu v Hronově MĚSTO HRONOV 26.02.2013 15.04.2015
Zřízení a provozování zařízení předškolní péče o děti zaměstnanců MZV ČR Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí 25.02.2013 31.03.2016
Město Teplá- průkazy energetické náročnosti budov Město Teplá 25.02.2013 15.04.2015
Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření - v lokalitě Kobeřice Obec Kobeřice 25.02.2013 15.04.2015
Polep prostředků MHD Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 25.02.2013 15.04.2015
Školní a evakuační rozhlas Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum 25.02.2013 15.04.2015
„Město Vodňany – Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností" Město Vodňany 25.02.2013 15.04.2015
Projektant pro přístavbu budovy OI Pardubice Český metrologický institut 25.02.2013 18.05.2016
Zadávací dokumentace stavby ,,Jindřichov - kanalizace a čistírna odpadních vod" Obec Jindřichov 25.02.2013 25.07.2019
Stavební úpravy nebytového prostoru Vyškovská 2,4, v Brně - uveřejnění smlouvy Statutární město Brno, městská část Brno-Slatina 22.02.2013 29.01.2020
Technická infrastruktura pro 4 RD v lokalitě "Loučka" Nížkov Obec Nížkov 22.02.2013 14.11.2019
Bochov, Dlouhá Lomnice - intenzifikace ČOV Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech 22.02.2013 27.03.2017
Bezbariérová trasa města Hustopeče Město Hustopeče 22.02.2013 15.04.2015
ZTV pro rodinné domy, II. etapa. Obec Hněvkovice 22.02.2013 15.04.2015
Výměna oken a vstupních dveří v ZŠ TGM Vimperk-budova č.p.167 Město Vimperk 21.02.2013 15.04.2015
Dodávka a instalace zařízení pro přímou digitalizaci RTG obrazu pomocí mobilního bezdrátového detektoru Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 21.02.2013 25.11.2015
Pořízení speciálního zásahového požárního automobilu Město Varnsdorf 21.02.2013 15.04.2015