Výpis systémových zpráv

Registr smluv

Kalendář
Kalendář
Předmět (název smlouvy / zakázky) Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Zadavatel Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum uzavření smlouvy Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum vložení Seřadit vzestupně Seřadit sestupně
Oprava místních komunikací v městské části Polánka Město Moravský Krumlov 09.07.2015 09.07.2015
Koupelny Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace 09.07.2015 09.07.2015
Oprava pro znovu zprovoznění tělocvičny v objektu sokolovny, Palackého 60, Moravský Krumlov Město Moravský Krumlov 09.07.2015 09.07.2015
Modernizace (oprava/obnova) technologie automatické závlahové soustavy Semtiny, k.ú. Podkost Sady Český ráj s.r.o. 09.07.2015 09.07.2015
Kanalizace a ČOV Cerhovice – revizní šachtice Městys Cerhovice 07.07.2015 09.07.2015
Klášter Hradiště nad Jizerou – odkanalizování obce – kanalizační přípojky Obec Klášter Hradiště nad Jizerou 05.05.2015 09.07.2015
Dodávka ultrazvukového systému pro RDG a mamo vyšetření Nemocnice Blansko 11.09.2014 09.07.2015
Stavební úpravy hasičské zbrojnice Kostelec u Holešova Obec Kostelec u Holešova 02.04.2015 09.07.2015
Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Kostelec u Holešova Obec Kostelec u Holešova 25.06.2015 09.07.2015
Rozšíření odkanalizování obce Dolní Domaslavice, Přípojky NN k ČS Obec Dolní Domaslavice 09.07.2015 09.07.2015
622/OSRM/2015 - Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku - Nadace ČEZ statutární město Havířov 01.07.2015 08.07.2015
1193/OSM/2014 - Smlouva o úplatném převodu dokončených staveb do majetku města - RAMONA real. s.r.o. statutární město Havířov 25.06.2015 08.07.2015
444/OSRM/2015 - Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - R.W. statutární město Havířov 25.05.2015 08.07.2015
Rekonstrukce chodníků ulice Zahradní, Dolní Bousov Město Dolní Bousov 10.06.2015 08.07.2015
Zpevněná komunikace pro pěší Okružní - S.K.Neumanna Město Moravský Krumlov 08.07.2015 08.07.2015
Nákup materiálu na modernizaci vrtulníků Mi-17 LOM PRAHA s.p. 02.10.2014 08.07.2015
„Oprava místní komunikace v obci Železné“ Obec Železné 08.07.2015 08.07.2015
Hydraulický výtah "Vlčák" Město Černošín 30.06.2015 08.07.2015
Protipovodňová opatření obce Kostelec Obec Kostelec 24.10.2014 08.07.2015
Domov pro seniory - stavební úpravy čp. 131 Město Sušice 24.11.2014 08.07.2015
Vybavení - polohovací postele - objektu čp. 155, Nábřeží J. Seitze, Sušice Město Sušice 22.12.2014 08.07.2015
Systémová podpora a servis IS MZV-V (2012-2015) Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí 29.08.2013 08.07.2015
Oprava fasád, výměna výplní a sanace zdiva arkád Město Moravský Krumlov 08.07.2015 08.07.2015
SoD Presbeton-chodník ul.Horní Štěpánov Obec Štěpánov 29.06.2015 08.07.2015
Obnova Kříže s korpusem Krista Obec Maletín 08.07.2015 08.07.2015
Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy Maletín Obec Maletín 08.07.2015 08.07.2015
SoD DK,TK Mor. Huzová Obec Štěpánov 29.06.2015 08.07.2015
Kompostéry Horní Planá Město Horní Planá 08.07.2015 08.07.2015
Snížení energetické náročnosti a využití OZE v objektu mateřské školy ve Stonavě Obec Stonava 08.07.2015 08.07.2015
Dodatek č.1 ke smlouvě o úvěru č. 10267/14/LCD / kanalizace Obec Pravlov 01.04.2015 08.07.2015