Výpis systémových zpráv

Registr smluv

Kalendář
Kalendář
Předmět (název smlouvy / zakázky) Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Zadavatel Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum uzavření smlouvy Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum vložení Seřadit vzestupně Seřadit sestupně
Komunikace pro 5 RD Kleneč Obec Kleneč 05.06.2015 20.08.2015
Parkoviště u koupaliště Město Kaplice 21.11.2014 20.08.2015
Stavební úpravy objektu č.p. 206 - ARCHIV Město Kaplice 03.03.2015 20.08.2015
Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kaplice - konsolidace HW, zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktury TC ORP Město Kaplice 22.07.2015 20.08.2015
Výměna oken a oprava fasády č.p. 448 Město Kaplice 06.01.2015 20.08.2015
Rekonstrukce místní komunikace Široká a SNP v Kaplici Město Kaplice 02.04.2015 20.08.2015
Vysoká pec č. 1 - Nástavba - výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. 15.04.2014 19.08.2015
VYSOKÁ PEC Č. 1 - NÁSTAVBA Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. 25.03.2014 19.08.2015
Změna č.1 ÚP Sulice - pořízení Obec Sulice 19.08.2015 19.08.2015
Změna č.1 ÚP Sulice - projektová příprava Obec Sulice 19.08.2015 19.08.2015
Rekonstrukce komunikace ul. Nádražní – Lázně Toušeň Městys Lázně Toušeň 24.07.2013 19.08.2015
Osobní vozidlo Český metrologický institut 28.05.2012 19.08.2015
Laserinterferometr Český metrologický institut 23.04.2015 19.08.2015
Sada detektorů Český metrologický institut 11.12.2012 19.08.2015
Tele-spektro-radiometr Minolta CS 2000 Český metrologický institut 11.12.2012 19.08.2015
Automatický systém pro měření mikrofonů ve volném poli Český metrologický institut 12.10.2012 19.08.2015
SUSEN – Analyzátor plynů Centrum výzkumu Řež s.r.o. 17.07.2015 19.08.2015
Rekonstrukce zateplení a střechy objektu 353/2 Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i. 22.07.2015 19.08.2015
710/OSRM/2015 - Smlouva o výpůjčce a o budoucí kupní smlouvě - MUDr. B.F. a JUDr. H.F. statutární město Havířov 04.08.2015 19.08.2015
709/OSRM/2015 - Smlouva o výpůjčce a o budoucí kupní smlouvě - J.C. statutární město Havířov 31.07.2015 19.08.2015
708/OSRM/2015 - Smlouva o výpůjčce pozemku a o budoucí kupní smlouvě - V.P. statutární město Havířov 05.08.2015 19.08.2015
605/OSRM/2015 - Smlouva o zřízení pozemkové služebnostiu - S.P. a J.P. statutární město Havířov 21.07.2015 19.08.2015
338-OSRM-2015 - Smlouva o zřízení věcného břemene - RWE Distribuční služby, s.r.o. statutární město Havířov 20.07.2015 19.08.2015
529/OŠK/2015 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Spolek havířovských fotografů z.s. statutární město Havířov 20.07.2015 19.08.2015
Užitkový vůz pro metrologické výkony Český metrologický institut 03.11.2014 19.08.2015
Mnohokanálový analyzátor- dodávka 2 kusů Český metrologický institut 19.05.2015 19.08.2015
Váhy pro gravimetricku přípravu TL (40 l) Český metrologický institut 08.10.2014 19.08.2015
Rozšíření parkovacích ploch v areálu ČMI Český metrologický institut 03.08.2015 19.08.2015
Snižování prašnosti v obci Kobeřice – zametací vůz Obec Kobeřice 14.10.2014 19.08.2015
Votice třídí BIO odpad Město Votice 18.08.2015 19.08.2015