Výpis systémových zpráv

Registr smluv

Kalendář
Kalendář
Předmět (název smlouvy / zakázky) Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Zadavatel Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum uzavření smlouvy Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum vložení Seřadit vzestupně Seřadit sestupně
594/OSRM/2015 -Smlouva o výpůjčce pozemku - ČEZ Distribuce, a.s. statutární město Havířov 07.07.2015 10.07.2015
525/OSRM/2015 - Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících - RWE GasNet, s.r.o statutární město Havířov 11.06.2015 10.07.2015
Muzeum knihtisku a knihy v Plzni NAVA DTP, spol. s r.o. 23.09.2014 10.07.2015
598/OKS/2015 - Dohoda o vytvoření prac.příležitostí statutární město Havířov 23.06.2015 10.07.2015
597/OKS/2015 - Dohoda o vytvoření prac.příležitostí - Úřad práce ČR statutární město Havířov 23.06.2015 10.07.2015
Naučná stezka Obec Třanovice 03.07.2015 10.07.2015
Dodávka nábytku Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace 01.07.2015 09.07.2015
Dodávka ICT a prezentační techniky Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace 01.07.2015 09.07.2015
Stavební úpravy místních komunikací v obci Tupadly Obec Tupadly 31.07.2014 09.07.2015
Oprava místní komunikace Ministerská Obec Tupadly 11.10.2014 09.07.2015
Oprava místních komunikací v městské části Polánka Město Moravský Krumlov 09.07.2015 09.07.2015
Koupelny Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace 09.07.2015 09.07.2015
Oprava pro znovu zprovoznění tělocvičny v objektu sokolovny, Palackého 60, Moravský Krumlov Město Moravský Krumlov 09.07.2015 09.07.2015
Modernizace (oprava/obnova) technologie automatické závlahové soustavy Semtiny, k.ú. Podkost Sady Český ráj s.r.o. 09.07.2015 09.07.2015
Kanalizace a ČOV Cerhovice – revizní šachtice Městys Cerhovice 07.07.2015 09.07.2015
Klášter Hradiště nad Jizerou – odkanalizování obce – kanalizační přípojky Obec Klášter Hradiště nad Jizerou 05.05.2015 09.07.2015
Dodávka ultrazvukového systému pro RDG a mamo vyšetření Nemocnice Blansko 11.09.2014 09.07.2015
Stavební úpravy hasičské zbrojnice Kostelec u Holešova Obec Kostelec u Holešova 02.04.2015 09.07.2015
Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Kostelec u Holešova Obec Kostelec u Holešova 25.06.2015 09.07.2015
Rozšíření odkanalizování obce Dolní Domaslavice, Přípojky NN k ČS Obec Dolní Domaslavice 09.07.2015 09.07.2015
622/OSRM/2015 - Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku - Nadace ČEZ statutární město Havířov 01.07.2015 08.07.2015
1193/OSM/2014 - Smlouva o úplatném převodu dokončených staveb do majetku města - RAMONA real. s.r.o. statutární město Havířov 25.06.2015 08.07.2015
444/OSRM/2015 - Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - R.W. statutární město Havířov 25.05.2015 08.07.2015
Rekonstrukce chodníků ulice Zahradní, Dolní Bousov Město Dolní Bousov 10.06.2015 08.07.2015
Zpevněná komunikace pro pěší Okružní - S.K.Neumanna Město Moravský Krumlov 08.07.2015 08.07.2015
Nákup materiálu na modernizaci vrtulníků Mi-17 LOM PRAHA s.p. 02.10.2014 08.07.2015
„Oprava místní komunikace v obci Železné“ Obec Železné 08.07.2015 08.07.2015
Hydraulický výtah "Vlčák" Město Černošín 30.06.2015 08.07.2015
Protipovodňová opatření obce Kostelec Obec Kostelec 24.10.2014 08.07.2015
Domov pro seniory - stavební úpravy čp. 131 Město Sušice 24.11.2014 08.07.2015