Výpis systémových zpráv

Registr smluv

Kalendář
Kalendář
Předmět (název smlouvy / zakázky) Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Zadavatel Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum uzavření smlouvy Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum vložení Seřadit vzestupně Seřadit sestupně
Projekt bezpečné bydlení Město Orlová 01.08.2012 15.04.2015
Technologické centrum, el. spisová služba a vnitřní integrace úřadu ve správním území města Orlová III Město Orlová 26.07.2012 15.04.2015
Spokojený občan - vizitka úřadu - rekonstrukce budovy MěÚ 796, 3. etapa (dodávka rotačních kartoték) Město Orlová 02.06.2012 15.04.2015
Zajištění bezbariérového přístupu k ZŠ Slezská 200 Město Orlová 26.07.2012 15.04.2015
Vybudování parkovacích ploch v okolí ul. Rajčula, Dvouletky, Dukelská, Čs. Armády Město Orlová 02.06.2012 15.04.2015
Technická podpora produktů Oracle na rok 2013 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 29.11.2012 15.04.2015
Rekonstrukce chodníků na ul. Masarykova, 2. etapa Město Orlová 02.04.2011 15.04.2015
Podpora produktů HP na rok 2013 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 17.12.2012 15.04.2015
Parkoviště Horní Příkopy - Soběslav Město Soběslav 20.03.2013 15.04.2015
DOEL 3 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 29.11.2012 15.04.2015
Oprava topného systému CZT sídliště Náměstí - Soběslav Město Soběslav 19.03.2013 15.04.2015
Firewall Perimeter Checkpoint Cluster Státní úřad pro jadernou bezpečnost 27.11.2012 15.04.2015
Přenosné monitory plošné kontaminace Státní úřad pro jadernou bezpečnost 25.08.2011 15.04.2015
P12V00000001-Technická podpora při hodnocení vybraných částí dílů 4 a 15 PpBZ ETE, předkládaného v rámci projektu "Využití projektových rezerv bloků ETE" Státní úřad pro jadernou bezpečnost 16.05.2012 15.04.2015
Vybavení pro mobilní skupiny Státní úřad pro jadernou bezpečnost 25.08.2011 15.04.2015
Dodávka měřícího zařízení pro stanovení aktivity tritia – kapalinového scintilačního spektrometru Státní úřad pro jadernou bezpečnost 09.08.2011 15.04.2015
P12V00000002_Oprava venkovních okenních křídel včetně vnitřních parapetů v sídle SÚJB Praha 1, Senovážné nám. 9 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 16.08.2012 15.04.2015
CENTRÁLNÍ SPISOVNA MěÚ UH Město Uherské Hradiště 06.03.2013 15.04.2015
Nákup PC techniky pro potřeby města Uherské Hradiště Město Uherské Hradiště 04.12.2012 15.04.2015
STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY UHERSKÉ HRADIŠTĚ - MAŘATICE Město Uherské Hradiště 29.11.2012 15.04.2015
VYTÁPĚNÍ A ELEKTROINSTALACE CENTRÁLNÍ SPISOVNY MěÚ UH Město Uherské Hradiště 13.02.2013 15.04.2015
Posouzení části bezpečnostní dokumentace nového jaderného zdroje a přehodnocení podkladů týkajících se lokality Temelín na základě požadavků Evropské Komise s ohledem na havárii elektrárny Fukušima v Japonsku Státní úřad pro jadernou bezpečnost 08.04.2011 15.04.2015
OBNOVA ULIČNÍ FASÁDY RADNICE (LEVÁ ČÁST, PŮVODNÍ Č.P.18) MASARYKOVO NÁM.19 UH. HRADIŠTĚ Město Uherské Hradiště 12.03.2013 15.04.2015
STAVEBNÍ ÚPRAVY - HASIČSKÁ ZBROJNICE MAŘATICE Město Uherské Hradiště 17.12.2012 15.04.2015
MŠ Husova - Oprava spojovacího krčku č.p.838, ul. Husova, Uherské Hradiště Město Uherské Hradiště 18.10.2012 15.04.2015
Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ UNESCO Město Uherské Hradiště 01.10.2012 15.04.2015
Plynová kotelna pro prodejnu ENFIN – 1.NP objektu č.p.33 Hradišťanky Město Uherské Hradiště 10.07.2012 15.04.2015
JEZUITSKÁ KOLKEJ - VÝSTAVNICKÉ PRVKY Město Uherské Hradiště 19.09.2012 15.04.2015
Revitalizace objektu jezuitské koleje Město Uherské Hradiště 20.08.2012 15.04.2015
STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 157/8 "ATRIUM" Město Uherské Hradiště 17.07.2012 15.04.2015