Výpis systémových zpráv

Registr smluv

Kalendář
Kalendář
Předmět (název smlouvy / zakázky) Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Zadavatel Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum uzavření smlouvy Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum vložení Seřadit vzestupně Seřadit sestupně
Letní kino - sociální zařízení Město Moravské Budějovice 28.08.2012 15.04.2015
Mezirolí – výstavba chodníku Město Nová Role 14.09.2012 15.04.2015
11 TI Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice 08.06.2011 15.04.2015
Oprava komunikace v Nové Roli, ul. Školní a Nádražní Město Nová Role 05.11.2012 15.04.2015
Modernizace a dovybavení kompostárny Technických služeb města Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice 05.09.2012 15.04.2015
Rekonstrukce zdroje tepla v ZŠ ul. Havlíčkova Město Moravské Budějovice 26.07.2012 15.04.2015
MŠ Nová Role, kuchyně - stavební úpravy Město Nová Role 13.07.2012 15.04.2015
Nová Role, základní škola, objekt jídelny – stavební úpravy – 1.etapa Město Nová Role 21.06.2012 15.04.2015
Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby "Revitalizace prostranství centra města Orlová-Lutyně" Město Orlová 11.02.2013 15.04.2015
Oprava komunikace v Jimlíkově Město Nová Role 05.06.2012 15.04.2015
Dodávka a montáž sportovního povrchu na víceúčelové sportoviště Město Nová Role 25.05.2012 15.04.2015
Multifunkční sál domu kultury města Orlové II Město Orlová 17.10.2012 15.04.2015
Rekonstrukce střechy objektu "D" č.p. 1000 v Orlové-Lutyni Město Orlová 31.08.2012 15.04.2015
Přírodní vědy moderně a interaktivně - VŘ - 001, dodávka techniky Město Orlová 06.09.2012 15.04.2015
Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby "Polyfunkční dům A nad parkovištěm v Orlové-Lutyni" Město Orlová 05.02.2013 15.04.2015
Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby "Polyfunkční dům B u parku v Orlové-Lutyni" Město Orlová 31.01.2013 15.04.2015
Stavba hospodářského objektu u hasičské zbrojnice v Orlové-Porubě Město Orlová 04.04.2013 15.04.2015
Stavební práce včetně dodávky nábytku v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Město Orlová 20.02.2013 15.04.2015
Úprava topného kanálu pro pavilony U2/1 - U2/4 objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové-Lutyni Město Orlová 03.07.2012 15.04.2015
Úprava sociálního zařízení ve 2. NP ZŠ U Kapličky 959 v Orlové-Lutyni Město Orlová 03.07.2012 15.04.2015
Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Slezská 850 v Orlové Město Orlová 03.10.2012 15.04.2015
Multifunkční sál domu kultury města Orlové II Město Orlová 28.06.2012 15.04.2015
Stavební úpravy-zdravotní technika-sociální zařízení v 1. NP Domu dětí a mládeže Masarykova čp. 959 v Orlové-Lutyni Město Orlová 07.08.2012 15.04.2015
Multifunkční sál domu kultury města Orlové II.- dodávky Město Orlová 28.06.2012 15.04.2015
Vybudování nového chodníku a stavební úpravy chodníků podél komunikace Slezská Město Orlová 31.07.2012 15.04.2015
Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Ke Studánce 1050 v Orlové Město Orlová 08.10.2012 15.04.2015
Spokojený občan - rekonstrukce budovy MěÚ 796, 3. etapa Město Orlová 12.10.2012 15.04.2015
Komunitní centrum v Orlové Město Orlová 05.06.2012 15.04.2015
Vybudování dílčího úseku komunikace vč. jejího odvodnění na ul. Přespolní Město Orlová 03.08.2012 15.04.2015
Technologické centrum, el. spisová služba a vnitřní integrace úřadu ve správním území města Orlová II Město Orlová 02.06.2012 15.04.2015