Výpis systémových zpráv

Registr smluv

Kalendář
Kalendář
Předmět (název smlouvy / zakázky) Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Zadavatel Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum uzavření smlouvy Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum vložení Seřadit vzestupně Seřadit sestupně
Silnice II/428: Troubky - Zdislavice, průjezdní úsek Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 23.05.2012 15.04.2015
Zkapacitnění silnice II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v Uherském Hradišti; etapa A Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 23.04.2012 15.04.2015
Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat, koordinátor BOZP a technický dozor stavby Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 04.05.2012 15.04.2015
Koupě užitkového vozidla s valníkovou nástavbou LOM PRAHA s.p. 08.02.2013 15.04.2015
Silnice III/01864: Komárno, průjezdní úsek vč. mostu ev. č. 01864-1 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 02.12.2011 15.04.2015
Silnice II/437, III/43726: Blazice, průjezdní úsek Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 15.03.2011 15.04.2015
Silnice III/42822: Jankovice, most ev. č. 42822-4 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 02.12.2011 15.04.2015
Silnice III/4873a: Hovězí, most ev. č. 4873a-2 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 02.12.2011 15.04.2015
Silnice III/4975, III/4976: Pohořelice, okružní křižovatka Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 01.11.2011 15.04.2015
Úprava centrálního prostoru obce Sulice Obec Sulice 13.04.2011 15.04.2015
Rozšiřování Informačního systému Státní plavební správy Česká republika - Státní plavební správa 28.08.2012 15.04.2015
Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektřiny Město Litoměřice 03.08.2012 15.04.2015
Počítače, tiskárny, monitory UPS a další Česká republika - Státní plavební správa 26.09.2012 15.04.2015
Sběrné středisko odpadů Veselice Obec Vavřinec 06.09.2011 15.04.2015
Klimatizace Praha, Děčín, Přerov Česká republika - Státní plavební správa 20.08.2012 15.04.2015
Oprava služebního bytu v objektu SOkA Tachov Státní oblastní archiv v Plzni 25.10.2012 15.04.2015
Počítače, monitory, tiskárny, UPS a další Česká republika - Státní plavební správa 25.05.2012 15.04.2015
Obnova osobních automobilů Státní oblastní archiv v Plzni 27.11.2012 15.04.2015
Nákup osobních vozidel Česká republika - Kancelář Senátu 08.02.2011 15.04.2015
Obnova infrastruktury zdravotnické péče v regionu Vacov OBEC VACOV 08.03.2011 15.04.2015
Horní Slavkov-Parkoviště II.etapa, p.p.č.2533/23-plochy u č.p.674" Město Horní Slavkov 16.11.2012 15.04.2015
EPS SOkA Tachov Státní oblastní archiv v Plzni 07.03.2013 15.04.2015
Horní Slavkov-Parkoviště II.etapa, p.p.č.2533/23-plochy u č.p.671 a 672" Město Horní Slavkov 19.09.2012 15.04.2015
Výměna oken v objektu Státního oblastního archivu v Plzni - pracoviště Klášter u Nepomuka Státní oblastní archiv v Plzni 02.10.2012 15.04.2015
Horní Slavkov-Parkoviště II.etapa,p.p.č.2533/23-dešťová kanalizace Město Horní Slavkov 30.11.2012 15.04.2015
Výměna oken v objektu Státního okresního archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Státní oblastní archiv v Plzni 18.09.2012 15.04.2015
Zateplení mateřské školky a výměna výplní otvorů, Mateřská škola VII, Horní Slavkov, Sportovní 713 Město Horní Slavkov 12.03.2011 15.04.2015
Zateplení Základní školy v Třemošnici Město Třemošnice 30.05.2012 15.04.2015
Lokalita Nad Výtopnou obytná zóna "D" - dokončení inženýrských sítí Město Horní Slavkov 19.09.2012 15.04.2015
Oprava komunikace a instalace veřejného osvětlení v lokalitě Svatopluk Město Horní Slavkov 18.09.2012 15.04.2015