Výpis systémových zpráv

Registr smluv

Kalendář
Kalendář
Předmět (název smlouvy / zakázky) Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Zadavatel Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum uzavření smlouvy Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum vložení Seřadit vzestupně Seřadit sestupně
Oprava střešní krytiny na objektu č.p. 615 - ul. Mírová, Podbořany Město Podbořany 16.01.2012 15.04.2015
„Snížení energetické náročnosti – Kulturní dům ve Veselí nad Lužnicí" Město Veselí nad Lužnicí 23.06.2011 15.04.2015
Sběrný dvůr Veselí nad Lužnicí Město Veselí nad Lužnicí 12.01.2011 15.04.2015
REVITALIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VE SPORTOVNĚ-REKREAČNÍM AREÁLU MĚSTA VESELÍ NAD LUŽNICÍ Město Veselí nad Lužnicí 25.01.2011 15.04.2015
Sběrný dvůr Veselí nad Lužnicí Město Veselí nad Lužnicí 12.01.2011 15.04.2015
Modernizace a virtualizace serverové technologie pro Město Podbořany Město Podbořany 12.01.2012 15.04.2015
Statické zajištění svahu za č.p. 45 a pozemkem parc. č. 66 v k.ú. Podbořany (za bývalou knihovnou) Město Podbořany 17.05.2011 15.04.2015
Vodní nádrž Podbořany - odbahnění Město Podbořany 02.11.2011 15.04.2015
Objízdná trasa Billa - Lahůdkárna a Mariánská v Podbořanech Město Podbořany 22.11.2011 15.04.2015
Inženýrské sítě v Podbořanech - lokalita 26 parcel Město Podbořany 02.11.2011 15.04.2015
Kasárna Podbořany – demolice objektů (III. etapa) Město Podbořany 14.03.2011 15.04.2015
Smlouva k veřejné zakázce "Oprava komunikace na ul. Kolaříkova" Město Valašské Meziříčí 12.11.2012 15.04.2015
Zpracování projektové dokumentace na výstavbu inženýrských sítí, komunikace, chodníků a veřejného osvětlení v areálu bývalých kasáren v Podbořanech (lokalita "26 parcel") Město Podbořany 05.11.2010 15.04.2015
Smlouva k veřejné zakázce "Muzejní a galerijní centrum v zámku Žerotínů" Město Valašské Meziříčí 15.11.2012 15.04.2015
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci místní komunikace a rozšíření parkovacích kapacit u areálu letního koupaliště v Podbořanech Město Podbořany 29.12.2010 15.04.2015
Smlouva k veřejné zakázce "Profinancování investičních akcí Města Valašské Meziříčí na období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013" Město Valašské Meziříčí 20.03.2013 15.04.2015
Zpracování projektové dokumentace na propoj ulic Švermova a Na Barborce v Podbořanech Město Podbořany 29.11.2010 15.04.2015
Smlouva k veřejné zakázce "Stavební úpravy odborných učeben ZŠ Šafaříkova a ZŠ Vyhlídka" Město Valašské Meziříčí 20.03.2013 15.04.2015
Smlouva k veřejné zakázce "Velkoplošná oprava komunikace na ul. Na Mlynářce" Město Valašské Meziříčí 12.07.2012 15.04.2015
Smlouva k veřejné zakázce "Bezbariérový chodník Krásno nad Bečvou - DEZA" Město Valašské Meziříčí 12.11.2012 15.04.2015
Smlouva k veřejné zakázce "Velkoplošná oprava ul. Žerotínova ve Valašském Meziříčí - ABS" Město Valašské Meziříčí 09.08.2012 15.04.2015
Smlouva k veřejné zakázce "Oprava nákladního výtahu do kuchyně v nemocnice ve Valašském Meziříčí" Město Valašské Meziříčí 17.10.2012 15.04.2015
Smlouva k veřejné zakázce "Oprava parkoviště na ul. Kraiczova ve Valašském Meziříčí" Město Valašské Meziříčí 29.10.2012 15.04.2015
Smlouva k veřejné zakázce "Revitalizace bytového domu na ulici Schlattauerova 540 ve Valašském Meziříčí" Město Valašské Meziříčí 28.08.2012 15.04.2015
Smlouva k veřejné zakázce "Bezbariérový chodník Valašské Meziříčí, ul. Vsetínská - Podlesí" Město Valašské Meziříčí 23.05.2012 15.04.2015
Smlouva k veřejné zakázce "Dodávka odpadových nádob pro zavedení systému sběru bioodpadů ve Valašském Meziříčí" Město Valašské Meziříčí 15.10.2012 15.04.2015
Smlouva k veřejné zakázce "Stavební úpravy a změna užívání části objektu Penzionu pro důchodce na ulici Tolstého č. p. 1138 ve Valašském Meziříčí" Město Valašské Meziříčí 12.11.2012 15.04.2015
Smlouva k veřejné zakázce "Oprava střešního pláště pavilonu ZŠ Šafaříkova" Město Valašské Meziříčí 25.10.2012 15.04.2015
Smlouva k veřejné zakázce "Regenerace panelového sídliště Štěpánov - lokalita Luční ul. a Třanovského ul. - III. etapa" Město Valašské Meziříčí 29.05.2012 15.04.2015
Smlouva k veřejné zakázce "Altán v areálu zámeckého parku Kinských" Město Valašské Meziříčí 14.06.2012 15.04.2015