Výpis systémových zpráv

Registr smluv

Kalendář
Kalendář
Předmět (název smlouvy / zakázky) Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Zadavatel Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum uzavření smlouvy Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum vložení Seřadit vzestupně Seřadit sestupně
Dodatek č. 1 ke "Smlouva o dílo č. 4/2015 ze dne 10.8.2015" Obecní úřad Kobylá nad Vidnavkou 18.08.2015 22.02.2016
Dodatek č.1 ke Smlouva o dílo č.201704/06 / Rekonstrukce hlavního schodiště, Římskokatolický kostel Krucemburk Městys Krucemburk 05.12.2017 06.12.2017
Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 5.2.2019 Obec Tuhaň 12.02.2018 07.03.2019
Dodatek č.1 - kanalizační řad pod chodníkem za poštou Obec Studnice 18.10.2018 20.11.2018
Dodatek č 1 k 1/2015 Obec Čistá u Horek 15.12.2015 24.03.2016
Dodatek č.1 Chodník "Za poštou" Obec Studnice 31.10.2018 09.11.2018
Dodatek č. 1 - Chodník "Podél pošty" Studnice Obec Studnice 14.09.2018 24.09.2018
Dodatek č. 1 - Březová - stavební úpravy garáží na p.p.č.4/1, 4/2, 4/3 a 4/4 v kú. Březová Město Březová 15.05.2017 23.05.2017
Dodatek č.1 - Bezbariérové přechody pro chodce na silnici I-3 v obci Borek Obec Borek 30.08.2017 11.09.2017
Dodatek č.1 - Adaptace objektu bývalé školy na obecní úřad - komunikace kolem obecního úřadu Obec Lužice 27.12.2017 15.02.2018
Dodatek č. 18 Smlouvy o zneškodňování komunálních odpadů v obci Vražné číslo 024/99 Obec Vražné 15.02.2018 25.04.2018
Dodatek č.1/2018 ke smlouvě o dílo č.7/2018 ze dne 28.5.2018 Obec Ejpovice 22.02.2019 08.03.2019
Dodatek č. 1/2015 - I. etapa 2015 Římskokatolická farnost Předhradí 07.04.2015 14.04.2016
Dodatek č. 10 ke smlouvě o likvidaci odpadu Obec Halámky 01.01.2018 26.02.2018
Dodatek č. 10 ke smlouvě č. 60290/01 na sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu uzavřené dne 1. 4. 2001 Obec Dubičné 27.12.2017 14.02.2018
Dodatek č. 1 Statutární město Brno, městská část Brno-Jih 17.12.2018 19.12.2018
Dodatek č. 1 Obec Hostišová 30.10.2018 12.11.2018
Dodatek č. 1 Obec Hostišová 24.10.2017 30.10.2017
Dodatek č. 1 Obec Sazovice 17.08.2016 18.08.2016
Dodatek č. 1 OBEC PETRÁVEČ 27.03.2019 03.04.2019
Dodatek č. 1 Obec Černuc 15.10.2015 22.04.2016
Dodatek č.1 Thermal Pasohlávky a.s. 11.09.2019 18.10.2019
Dodatek č.1 Obec Hodonice 23.02.2016 23.02.2016
Dodatek č.1 Thermal Pasohlávky a.s. 18.03.2019 18.03.2019
Dodatek Archatt Předzámčí Město Jevišovice 12.08.2015 06.08.2015
dodatek archatt Město Jevišovice 11.08.2015 11.08.2015
Dodatek 1 k pojistné smlouvě 7720995201 Základní škola Písnická v Praze 12 25.08.2017 25.08.2017
Dodatečné zateplení, výměna oken a vstupních dveří objektu ZŠ T.G.Masaryka, školních dílen a družiny, Podbořany Město Podbořany 17.05.2013 15.04.2015
Dodatečné zateplení a výměna oken a vstupních dveří objektu ZŠ, tělocvičny a školní jídelny č.p. 743, Podbořany Město Podbořany 17.05.2013 15.04.2015
Dodatečné vícepráce k veřejné zakázce "VYSOKÁ PEC Č. 1 - NÁSTAVBA" Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. 06.03.2015 18.05.2015