Výpis systémových zpráv

Registr smluv

Kalendář
Kalendář
Předmět (název smlouvy / zakázky) Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Zadavatel Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum uzavření smlouvy Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum vložení Seřadit vzestupně Seřadit sestupně
Rekonstrukce dětského dopravního hřiště Trávníky město Otrokovice 08.07.2013 15.04.2015
Náchod Déčko, Bartoňova vila – oprava kamenné zdi oplocení 2. část Město Náchod 11.07.2012 15.04.2015
Vodovod Na Rudě Obec Holoubkov 07.07.2013 15.04.2015
Oprava a zateplení střech domů č.p. 46, č.p. 48, č.p. 291 a budovy bývalé kotelny Obec Holoubkov 07.07.2013 15.04.2015
Modernizace MŠ Holoubkov Obec Holoubkov 07.07.2013 15.04.2015
GP - podpora - Zlepšení bezpečnosti silničního provozu, Volyně - přechody I/4 Město Volyně 04.07.2013 15.04.2015
"ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 2013 - stavební práce" Město Klášterec nad Ohří 04.07.2013 15.04.2015
Nákup pozemků za MŠ Obec Holoubkov 07.07.2013 15.04.2015
Rekonstrukce střechy na budově MŠ Obec Holoubkov 07.07.2013 15.04.2015
Rekonstrukce sídlištní kotelny v Holoubkově Obec Holoubkov 07.07.2013 15.04.2015
SUSEN-SW a HW CATIA V5 Centrum výzkumu Řež s.r.o. 04.07.2013 15.04.2015
Základní škola Bystré, budova II. stupeň, výměna otvorových prvků Město Bystré 03.07.2013 15.04.2015
Chlum Svaté Maří – Kanalizace 3. Etapa“ stoka B2 ulice Mariánská Obec Chlum Svaté Maří 04.07.2013 15.04.2015
Oprava dvora + II. etapa Dobrovského, Horšovský Týn Město Horšovský Týn 07.06.2013 15.04.2015
„Vytvoření videoprezentace Karlovarského kraje“ Karlovarský kraj 05.06.2012 15.04.2015
Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Poříčany Obec Poříčany 04.07.2013 15.04.2015
Výměna výplňových otvorů - oken a dveří na Základní škole v Obci Velké Březno Obec Velké Březno 04.07.2013 15.04.2015
Stavební úpravy pro zvýšení bezpečnosti dopravy v Bystrém: 1 etapa Město Bystré 16.10.2012 15.04.2015
„Ochrana stavby proti průniku radonu z podloží – MŠ Dvořákova“ město Vrchlabí 02.07.2013 15.04.2015
Dům s pečovatelskou službou, výměna otvorových prvků, opláštění balkónů Město Bystré 03.07.2013 15.04.2015
Vybavení zpracovny ryb České Budějovice FISH MARKET a.s. 03.07.2013 15.04.2015
Technologie pro zpracování ryb FISH MARKET a.s. 03.07.2013 15.04.2015
Výměna vnitřních dveří Základní školy Janderova 160/II Město Jindřichův Hradec 03.07.2013 15.04.2015
Dvouosý manipulátor MSR-1BS Vojenský technický ústav, s.p. 03.07.2013 15.04.2015
Implementace podnikového informačního systému E.L.Z.E.T. Olomouc s.r.o. 02.10.2012 15.04.2015
Komplexní rozšíření ICT MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s. 03.10.2012 15.04.2015
IS pro plánování výroby a energetickou optimalizaci provozu IEG s.r.o. 02.07.2013 15.04.2015
Ostrov, ČS Horní Žďár - kabelová přípojka VN, NN a trafostanice Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech 03.07.2013 15.04.2015
Izolace proti vlhkosti OÚ Všestary Obec Všestary 03.07.2013 15.04.2015
Křížení Vinohradského potoka se silnicí II/497 Město Uherské Hradiště 02.07.2013 15.04.2015