Výpis systémových zpráv

Registr smluv

Kalendář
Kalendář
Předmět (název smlouvy / zakázky) Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Zadavatel Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum uzavření smlouvy Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum vložení Seřadit vzestupně Seřadit sestupně
Tvorba webových stránek obce Býšť Obec Býšť 12.10.2012 15.04.2015
VZ_NBK_2012_051_14 Nymburk - ZŠ Tyršova 446 - Výměna oken dvorní (západní strany objektu) Město Nymburk 11.09.2012 15.04.2015
Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Borkovany Obec Borkovany 07.08.2012 15.04.2015
Dodávka osobního automobilu Obec Býšť 06.11.2012 15.04.2015
Dodávka užitkového automobilu - třístranný vyklápěč Obec Býšť 15.10.2012 15.04.2015
VZ_NBK_051_2012_19 Digitalizace kina Sokol - Nymburk Město Nymburk 19.10.2012 15.04.2015
VZ_NBK_051_2012_28 Nemocnice Nymburk - Výměna oken pavilon ,,A" Město Nymburk 15.11.2012 15.04.2015
VZ_NBK_051_2012_27 MŠ Sluníčko výměna oken západní strana Město Nymburk 24.10.2012 15.04.2015
VZ_NBK_051_2012_25 MŠ Čtyřlístek - zpevněné plochy dvora Město Nymburk 03.09.2012 15.04.2015
VZ_NBK_051_2012_21 Nymburk - Tyršova č.p. 1 - Výměna střešní krytiny Město Nymburk 03.10.2012 15.04.2015
VZ_NBK_051_2012_29 Separační dvůr Nymburk - rozšíření oplocení Město Nymburk 24.10.2012 15.04.2015
Upgrade virtualizace a záložní řešení pro kritické aplikace VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 20.09.2012 15.04.2015
Výměna oken 2012 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 13.12.2012 15.04.2015
Videokonferenční systém Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 28.03.2013 15.04.2015
VZ_NBK_051_2012_13 Nymburk - Regenerace panelového sídliště Drahelice, 1.etapa - Rekonstrukce ulice Letců RAF Město Nymburk 24.08.2012 15.04.2015
VZ_NBK_051_2012_18 Činnost koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. při realizaci zakázky Nymburk - Regenerace panelového sídliště Drahelizace, 1.etapa - Rekonstrukce ulice Letců RAF Město Nymburk 15.10.2012 15.04.2015
Sušice - Kasárna Pod Kalichem - demolice objektů 4. etapa Město Sušice 31.01.2013 15.04.2015
Komunitní centrum Sušice - realizace díla Město Sušice 29.03.2013 15.04.2015
S.I.R.K.A (Sušická regionální aulaú - realizace díla Město Sušice 29.03.2013 15.04.2015
Úpravy informačního systému hlasovacího zařízení PSP ČR a poskytování servisních služeb Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny 24.06.2015 15.04.2015
Softwarové řešení zpracování dotazů podaných na základě zákona č. 106/1999 Sb. s legislativní podporou Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny 24.06.2015 15.04.2015
Dodávka 210 ks notebooků Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny 06.12.2012 15.04.2015
Rekonstrukce části přivaděče do obce Výčapy a rekonstrukce části přivaděče do VDJ Petrůvky VODOVODY A KANALIZACE 20.12.2012 15.04.2015
Dodávka hardware a software a dalšího vybavení Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.06.2012 15.04.2015
Multifunkční velkoprostorová odborná učebna GASTROCENTRUM Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 02.07.2012 15.04.2015
Sušice, Pravdova ulice - Rekonstrukce vodovodu, kanalizace a povrchů Město Sušice 31.07.2012 15.04.2015
Sušice, Na Burince - oprava komunikace Město Sušice 31.01.2013 15.04.2015
Sušice - Denní stacionář Klíček - stavební úpravy Město Sušice 31.01.2013 15.04.2015
Repase dřevěných výplní okenních a dveřních otvorů - Reissigova vila, Brno Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 30.11.2012 15.04.2015
Dodávka zemního plynu pro rok 2013 Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 20.12.2012 15.04.2015