Výpis systémových zpráv

Registr smluv

Kalendář
Kalendář
Předmět (název smlouvy / zakázky) Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Zadavatel Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum uzavření smlouvy Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum vložení Seřadit vzestupně Seřadit sestupně
VZ_NBK_051_2012_27 MŠ Sluníčko výměna oken západní strana Město Nymburk 24.10.2012 15.04.2015
Upgrade virtualizace a záložní řešení pro kritické aplikace VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 20.09.2012 15.04.2015
VZ_NBK_051_2012_18 Činnost koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. při realizaci zakázky Nymburk - Regenerace panelového sídliště Drahelizace, 1.etapa - Rekonstrukce ulice Letců RAF Město Nymburk 15.10.2012 15.04.2015
Videokonferenční systém Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 28.03.2013 15.04.2015
VZ_NBK_051_2012_13 Nymburk - Regenerace panelového sídliště Drahelice, 1.etapa - Rekonstrukce ulice Letců RAF Město Nymburk 24.08.2012 15.04.2015
Výměna oken 2012 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 13.12.2012 15.04.2015
Sušice - Kasárna Pod Kalichem - demolice objektů 4. etapa Město Sušice 31.01.2013 15.04.2015
Komunitní centrum Sušice - realizace díla Město Sušice 29.03.2013 15.04.2015
S.I.R.K.A (Sušická regionální aulaú - realizace díla Město Sušice 29.03.2013 15.04.2015
Softwarové řešení zpracování dotazů podaných na základě zákona č. 106/1999 Sb. s legislativní podporou Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny 24.06.2015 15.04.2015
Dodávka 210 ks notebooků Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny 06.12.2012 15.04.2015
Úpravy informačního systému hlasovacího zařízení PSP ČR a poskytování servisních služeb Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny 24.06.2015 15.04.2015
Multifunkční velkoprostorová odborná učebna GASTROCENTRUM Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 02.07.2012 15.04.2015
Sušice, Na Burince - oprava komunikace Město Sušice 31.01.2013 15.04.2015
Dodávka hardware a software a dalšího vybavení Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.06.2012 15.04.2015
Sušice - Denní stacionář Klíček - stavební úpravy Město Sušice 31.01.2013 15.04.2015
Sušice, Pravdova ulice - Rekonstrukce vodovodu, kanalizace a povrchů Město Sušice 31.07.2012 15.04.2015
Rekonstrukce části přivaděče do obce Výčapy a rekonstrukce části přivaděče do VDJ Petrůvky VODOVODY A KANALIZACE 20.12.2012 15.04.2015
Repase dřevěných výplní okenních a dveřních otvorů - Reissigova vila, Brno Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 30.11.2012 15.04.2015
POKOJOVICE - kanalizace a ČOV VODOVODY A KANALIZACE 26.10.2012 15.04.2015
Dodávka zemního plynu pro rok 2013 Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 20.12.2012 15.04.2015
KANALIZACE NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU VODOVODY A KANALIZACE 19.12.2012 15.04.2015
Rekonstrukce části vodovodního přivaděče na přivaděči ČS Ovčírna - VDJ Pocoucov VODOVODY A KANALIZACE 20.12.2012 15.04.2015
Moderní způsob likvidace AOX z odpadních vod provozu AZO II v areálu Synthesia, a.s. Synthesia, a.s. 24.08.2012 15.04.2015
Dodávka chemických přípravků na ochranu rostlin Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 07.03.2013 15.04.2015
Dodávka mikrovlnného rozkladného zařízení s fokusovaným polem Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 12.07.2012 15.04.2015
Dodávka FT NIR spektrometru - 2ks Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 12.07.2012 15.04.2015
Dodávka kolových traktorů - 2 ks Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 15.06.2012 15.04.2015
Dodávka parcelního sklízeče obilovin a luskovin Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 12.07.2012 15.04.2015
Dodávka přístroje ICP-OES Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 15.06.2012 15.04.2015