Výpis systémových zpráv

Registr smluv

Kalendář
Kalendář
Předmět (název smlouvy / zakázky) Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Zadavatel Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum uzavření smlouvy Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum vložení Seřadit vzestupně Seřadit sestupně
Oprava SSZ 6.07 Cejl-Francouzská včetně preference MHD. Brněnské komunikace a.s. 13.03.2013 15.04.2015
Dům s pečovatelskou službou č.p. 650 na Masarykově náměstí v Kopřivnici - výměna prosklených stěn na pavlačích Město Kopřivnice 12.12.2013 15.04.2015
Rozdělení stávajících elektrických rozvodů objektu Nádražní 2a a podchodu pod hlavním nádražím včetně vybudování nové TS v Brně. Brněnské komunikace a.s. 13.03.2013 15.04.2015
Periodické revize 46 ks SSZ Brněnské komunikace a.s. 13.05.2013 15.04.2015
Ulice Kšírova (Záhumenice č.or. 220) - souvislá údržba chodníku Brněnské komunikace a.s. 13.05.2013 15.04.2015
Ulice Kronova celá - souvislá údržba vozovky Brněnské komunikace a.s. 05.06.2013 15.04.2015
Údržba lávky VUT přes Hradeckou ev.č. BM-019 Brněnské komunikace a.s. 09.05.2013 15.04.2015
Ulice Bašty - od domu Bašty č.o.8-po x s ul. Masarykova souvislá údržba vozovky Brněnské komunikace a.s. 14.05.2013 15.04.2015
Ulice Kosmova před č.or. 1 souvislá oprava chodníku Brněnské komunikace a.s. 29.10.2013 15.04.2015
Oprava výtluků a rozpadů údržba vozovek Brněnské komunikace a.s. 23.07.2013 15.04.2015
Oprava propadů vozovky na předpolích mostu ev.č. BM-721 přes Červený rybník Brněnské komunikace a.s. 15.07.2013 15.04.2015
Lokální poruchy vozovek Brněnské komunikace a.s. 08.07.2013 15.04.2015
Ulice Veveří v úseku od ul. Zahradníkova po ul. Hrnčířská souvislá údržba vozovky Brněnské komunikace a.s. 27.09.2013 15.04.2015
Ulice Gorkého č. or. 12 - souvislá oprava chodníku Brněnské komunikace a.s. 14.05.2013 15.04.2015
Zakřany, lokalita Zálesí - komunikace a IS pro výstavbu RD Obec Zakřany 03.09.2013 15.04.2015
Havarijní oprava mostních závěrů na mostě ev.č. 42-011 Ot.Ševčíka pšes Ostravskou Brněnské komunikace a.s. 23.07.2013 15.04.2015
Nemocnice MSKB v Praze 1: vybudování zázemí paliativního oddělení - rekonstrukce 4. NP pavilonu D Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 11.12.2013 15.04.2015
Ulice Vaníčkova - oprava komunikace Brněnské komunikace a.s. 15.07.2013 15.04.2015
Rekonstrukce Radničního náměstí – dětský koutek Město Vratimov 26.11.2013 15.04.2015
Oprava 11 ks uličních vpustí a přípojek Brněnské komunikace a.s. 18.11.2013 15.04.2015
Rekonstrukce lesních cest Kunštátsko Město Kunštát 11.12.2013 15.04.2015
Dodávka automobilů pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v roce 2013 Česká republika - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 19.11.2013 15.04.2015
ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM – ZŠ A MŠ V HNĚVOŠICÍCH Obec Hněvošice 14.07.2013 15.04.2015
Rekonstrukce chodníku podél ul. Datyňská včetně zálivu pro AZ Nová škola Město Vratimov 11.07.2013 15.04.2015
Nákup autobusů LOW-ENTRY pro příměstskou dopravu ČSAD Střední Čechy , a.s. 10.10.2013 15.04.2015
Opravy mostních svodidel a zábradlí, údržba a opravy ocelových vybavení mostů Brněnské komunikace a.s. 18.01.2013 15.04.2015
Udržovací práce v rámci obnovy fasády – Reissigova vila, Hlinky 148, Brno Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 11.12.2013 15.04.2015
Odstraňování grafiti na komunikačním majetku. Brněnské komunikace a.s. 15.01.2013 15.04.2015
Oprava elektroinstalace KD Malšice MĚSTYS MALŠICE 10.12.2013 15.04.2015
Výměna a výškové vyrovnání šachtových rámů na dešťových kanalizacích metodou Hermes. Brněnské komunikace a.s. 15.01.2013 15.04.2015