Výpis systémových zpráv

Registr smluv

Kalendář
Kalendář
Předmět (název smlouvy / zakázky) Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Zadavatel Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum uzavření smlouvy Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum vložení Seřadit vzestupně Seřadit sestupně
Přístavba budovy zázemí hradu Pořešín Místní akční skupina Pomalší o.p.s. 09.12.2014 15.04.2015
Dodávka diskového pole a zařízení k zabezpečení perimetru sítě Fakulta sociálních věd UK 09.12.2014 15.04.2015
Opr.SSZ 4.42 Ostravská-Ot. Ševčíka vč. dopln.kamer.dohledu a jeho připojení na CTD Brněnské komunikace a.s. 20.10.2014 15.04.2015
Ulice Dalimilova – oprava chodníků úsek Tylova - Božetěchova Brněnské komunikace a.s. 08.07.2014 15.04.2015
Areál BKOM, objekt B4, ul. Porážka, odstranění vlhkosti zdiva suterénních prostor, část sanačních opatření Brněnské komunikace a.s. 21.07.2014 15.04.2015
Ulice Křídlovická-Zahradnická,oprava povrchů Brněnské komunikace a.s. 29.09.2014 15.04.2015
U lípy Svobody – oprava komunikace Brněnské komunikace a.s. 30.06.2014 15.04.2015
Oprava MK v Náchodě, ul. Polní Město Náchod 08.12.2014 15.04.2015
Oprava chodníků na ulici Alešova Brněnské komunikace a.s. 23.06.2014 15.04.2015
Oprava MK V Náchodě, ul. Na Kopečku Město Náchod 08.12.2014 15.04.2015
Mikuláškovo náměstí Brněnské komunikace a.s. 03.10.2014 15.04.2015
Ulice Charbulova č. 164 - 198 - oprava chodníků Brněnské komunikace a.s. 22.09.2014 15.04.2015
Ul. Merhautova-oprava chodníku Brněnské komunikace a.s. 23.06.2014 15.04.2015
Oprava chodníků ve Školní ulici Město Košťany 08.12.2014 15.04.2015
Stavební úpravy objektu garáže SÚJB RC Ostrava Státní úřad pro jadernou bezpečnost 08.12.2014 15.04.2015
Lavička Josefa Škvoreckého Město Náchod 25.09.2013 15.04.2015
„ČS Čebín – zesilovací stanice oprava fasády a střechy“ Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí 19.11.2014 15.04.2015
"Oprava MK ul. Doubicova v Náchodě", "Oprava MK ul. Gruberova v Náchodě" a "Oprava MK ul. Raichlové v Náchodě" Město Náchod 11.06.2014 15.04.2015
Zateplení MŠ U Kočovny v Náchodě Město Náchod 15.07.2014 15.04.2015
Výkon technického dozoru objednatele na stavbu "REKONSTRUKCE FYZICKÉ INFRASTRUKTURY OBCE" Obec Háj u Duchcova 11.04.2014 15.04.2015
Zateplení MŠ Vančurova v Náchodě Město Náchod 15.07.2014 15.04.2015
6/ORM/14 - Rokycany- komunikace kolem FC Rokycany- II.etapa Město Rokycany 19.06.2014 15.04.2015
Výměna oken v objektu čp. 132, Nábřeží J. Seitze, Sušice Město Sušice 08.12.2014 15.04.2015
20/ORM/14 - Zpracování projektu na akci : „Rekonstrukce kotelny zimního stadionu v Rokycanech“ Město Rokycany 30.04.2014 15.04.2015
ZŠ Emila Zátopka - Energetická opatření – I.etapa Město Kopřivnice 21.07.2014 15.04.2015
Úprava komunikace Jeneweinova Brněnské komunikace a.s. 29.09.2014 15.04.2015
Rekonstrukce elektroinstalace přízemí ÚFM AV ČR Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 07.12.2014 15.04.2015
Napojení místních komunikací na obchvat Rokycany - Hrádek, Kotelská ulice Město Rokycany 25.06.2014 15.04.2015
Rekonstrukce elektroinstalace - suterén - II. etapa Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 07.12.2014 15.04.2015
Aktivní stínění JEOL Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 07.12.2014 15.04.2015