Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Profil zadavatele: Regionální organizátor...

Výpis systémových zpráv

Ano Zadavatel

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v Centrální databázi dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 9000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
Rytířská 10
11000 Praha
Hlavní město Praha
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  60437359
IČP:  neuvedeno
Datum narození:  neuvedeno
DIČ:  CZ60437359

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

348355

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

neuvedeno

Předchozí profily zadavatele
http://Nejsou žádné.


Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Žádná položka nebyla nalezena.
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Vyhledávací studie technologických řešení v oblasti dopravy pro Smart Prague
ČESKÁ REPUBLIKA
1 990 000,00 16.11.2016
07.12.2016
Dotační poradenství – program Horizont 2020
ČESKÁ REPUBLIKA
1 950 000,00 20.10.2016
04.11.2016
Právní služby pro ROPID v souvislosti s OP Praha - Pól Růstu ČR
Hlavní město Praha
1 990 000,00 28.09.2016
13.10.2016
Rozšíření softwarového vybavení ASW Jízdní řády
Hlavní město Praha
2 800 000,00
09.04.2015
Vzdálená správa, monitoring a podpora provozu infrastruktury výpočetní techniky
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 16.12.2014
02.04.2015
Strategická PR podpora
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 05.12.2014
02.04.2015
Projekční práce v oboru dopravního projektování, studie proveditelnosti a ekonomičnosti opatření v síti PID
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 17.12.2014
01.04.2015
Obecné právní poradenství a administrace řízení na veřejné zakázky
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 22.05.2014
01.04.2015
Vytvoření SW pro sledování pohybu vozidel
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 11.02.2013
01.04.2015
Servisní podpora programového vybavení Jízdní řády
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 11.02.2013
01.04.2015
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Dodávka bezhotovostních jízdenkových automatů
ČESKÁ REPUBLIKA
1 800 000,00 05.09.2016
31.10.2016
Dodávka užitkového vozidla
Hlavní město Praha
770 000,00 21.09.2016
29.09.2016
Studie stávajícího pokrytí asistenčních služeb v dopravě zdravotně postižených občanů v hl. m. Praze a identifikace příležitostí dalšího rozvoje těchto služeb
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
02.04.2015
Souhrnná analýza čerpání dotačních prostředků pro hlavní i podpůrné činnosti ROPID v rámci dotačních mechanismů z fondů EU
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
02.04.2015
Průzkum a analýza systému záchytných parkovišť v rámci využívání městské hromadné dopravy ve vazbě na plánování dalšího rozvoje MHD ze strany ROPIDu
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
02.04.2015
Analýza stávajícího stavu správy informací v oblasti provozních dat
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 19.01.2013
02.04.2015
Zpracování koncepce přenosu mezinárodních zkušeností a pilotní otestování podpůrného nástroje pro zvýšení kvality poskytovaných dopravních služeb osobám s hendikepem v rámci projektu "Asistent ve veřejné dopravě"
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 16.04.2012
02.04.2015
Průzkum veřejného mínění se spokojeností s integrací železniční dopravy v rámci PID a poptávka po rozšíření integrace
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 11.04.2012
02.04.2015
Návrh integrace dopravní obslužnosti obchodních center do systému PID v rámci hl. m. Prahy
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 16.04.2012
02.04.2015
Digitalizace informací cestujícím - pilotní projekt
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
02.04.2015
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Smlouva o rozšíření softwarového vybavení ASW JŘ
ČESKÁ REPUBLIKA
2 800 000,00
16.06.2015