Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Profil zadavatele – nejčastěji řešené chyby

Výpis systémových zpráv

Přehled nejčastěji řešených chyb na profilu zadavatele a popis, jak je napravit.


1. Evidenční číslo VZ ve Věstníku VZ

a. každá VZ má ve Věstníku jednoznačný identifikátor (evidenční číslo). Toto číslo je v záhlaví každého formuláře k dané zakázce,
b. byl-li formulář uveřejněn do 31.10.2011 – jedná se o osmimístné číslo (např.60065505),
c. byl-li uveřejněn po 1.11.2011 – jde o šestimístné číslo (např.100448).


2. URL – internetová adresa profilu zadavatele
a. odkazuje přímo na stránku, na které jsou uveřejněny výhradně veřejné zakázky příslušného zadavatele.
b. není přípustné, aby byla uvedena pouze obecná internetová adresa zadavatele či internetová adresa poskytovatele profilů zadavatele,
c. podřízené organizace mohou využít jeden profil zadavatele za předpokladu, že daný profil zadavatele umožňuje třídění, popř. filtrování podle jednotlivých podřízených organizací tak, aby byl zřejmý zadavatel konkrétní veřejné zakázky – tím ale není dotčena povinnost podřízených organizací uveřejnit svůj profil zadavatele na Věstníku prostřednictvím oznámení profilu zadavatele.


3. Evidenční číslo profilu zadavatele
a. je uvedeno v seznamu profilů zadavatele nebo v záhlaví detailu příslušného formuláře Oznámení profilu zadavatele,
b. bylo-li Oznámení profilu zadavatele odesláno do 31.10.2011 – jedná se o osmimístné číslo (např.60050125),
c. bylo-li Oznámení odesláno po 1.11.2011 – jde o šestimístné číslo (např.215952).