Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Profil zadavatele

Výpis systémových zpráv

Profil zadavatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek (§17 písm. x) zákona o veřejných zakázkách z. č. 137/2006 Sb., po novele provedenou z. č. 55/2012 Sb.

Novela zákona o veřejných zakázkách s platností od 1. 4. 2012 tak výrazně akcentovala roli profilu zadavatele z původního definice „konkrétní adresy elektronického nástroje v síti Internet umožňující dálkový přístup“ na požadavek elektronického nástroje.

Profil zadavatele je třeba použít mimo jiné pro uveřejnění následujících informací:

a) Písemnou výzvu u zjednodušeného podlimitního řízení
b) Textovou část zadávací dokumentace v otevřeném řízení, zjednodušeném podlimitním řízení, užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním
c) Informace o umožnění prohlídky místa plnění
d) Informace o vyloučení uchazeče
e) Informace o výběru nejvhodnější nabídky
f)  Písemnou zprávu zadavatele dle §85
g) Předběžné oznámení o veřejné zakázce
h) Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků,
i)  Výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky,
j)  Seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.