Výpis systémových zpráv

Odesílatel: Martin Šístek, Město Úvaly (00240931)
Datum a čas: 05.04.2019 13:06:39
Předmět: Výzva k podání nabídky na vegetační úpravy ZŠ Úvaly
Přílohy:
Zpráva:
Dobrý den,

zasíláme výzvu k podání nabídky
Informace o elektronickém podpisu:
Vydáno pro: Bc. Martin Šístek, MĚSTO ÚVALY [IČ 00240931]
Vydavatel: PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]