Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Stavební úpravy školního klubu ZŠ Křižanov

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 15.04.2021  
Označení verze Aktuální  (19.10.2021 08:10:56)
Systémové číslo P21V00002555
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Parametry odpovědného zadávání

  • Podpora důstojných pracovních podmínek

    SoD bod 8.9. -Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy.
    Za porušení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dle bodu 8.7., tj. nedodržování nošení bezpečnostních pracovních pomůcek (např. rukavice, vesty, obuv atp.) je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý prokázaný přestupek.

  • Podpora ekologicky šetrných řešení

    SoD bod 8.11. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.

Nahoru