Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Revitalizace tůně Bakov nad Jizerou

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 20.08.2015  
Datum zahájení zadávacího řízení 20.08.2015
Označení verze Aktuální  (04.01.2016 14:47:26)
Systémové číslo P15V00005290
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Revitalizace tůně Bakov nad Jizerou
Druh Stavební práce
Popis Revitalizace tůně bude spočívat v obnovení vodní hladiny. Musí být odstraněny křoviny, které způsobují její zarůstání. Biologický potenciál tůně pro bezobratlé a obojživelníky snižuje zastínění břehů, absence litorálu a relativně malá hloubka vody, vzhledem k značnému zabahnění dna. Dno tůně bude odbahněno, břehy budou upraveny, vytvořeno bude litorální pásmo (mokřad). Odstraněny budou dřeviny, které je nutno zlikvidovat z důvodů stavby (úprava dna a břehů)a dřeviny, které jsou ve velmi špatném zdravotním stavu (havarijní). Několik trouchnivějících pařezů bude záměrně ponecháno na místě. Z hlediska entomologického, je třeba zachovat přirozené prostředí pro některé druhy bezobratlých, nebo jako úkryt pro další živočichy. Navržena je výsadba dřevin, vesměs autochtonních druhů, které obohatí současnou dřevinnou skladbu, zajistí mladší věkový stupeň vývojové řady porostů. Revitalizace tůně přispěje k optimalizaci přirozeného vodního režimu krajiny.
Vytvořením přírodě blízkých biotopů je podpořena biodiverzita krajiny. Navrženými úpravami bude posílen stupeň ekologické stability. Cílem řešení je vytvoření členitějšího břehu, úprava dna na niveletu zajišťující trvalou vodní hladinu, vytvoření litorálního pásma, zimoviště pro ryby a drobné obojživelníky, zachování části prostoru tůně v původním stavu.

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH činí 751 758,-- Kč bez DPH, včetně
vegetačních úprav (pokácení stromů a keřů, výsadby a dodávky dřevin) a zajištění publicity
(bez rezervy).
Rozpočtová rezerva na nepředvídatelné výdaje 38 600,-- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 790 358,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Krajinné úpravy
  • Krajinné úpravy zelených ploch
  • Služby vysazování a údržby zelených ploch
Datum ukončení příjmu nabídek 07.09.2015 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Revitalizace tůně Bakov nad Jizerou
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Bakov nad Jizerou
IČO 00237418
Adresa
Mírové náměstí 208
29401 Bakov nad Jizerou
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352182

Nahoru