Výpis systémových zpráv

Revitalizace lipových alejí na hřbitovech v Hrádku nad Nisou

Datum uveřejnění 04.11.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 04.11.2013
Označení verze Neaktuální  (04.11.2013 12:37:21)
Systémové číslo P13V00007320
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Revitalizace lipových alejí na hřbitovech v Hrádku nad Nisou
Druh Služby
Popis Předmětem plnění této veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení je revitalizace zeleně (lipových alejí na hřbitovech v Hrádku nad Nisou a Doníně) v rámci projektu s názvem Revitalizace lipových alejí na hřbitovech v Hrádku nad Nisou, a to v následujícím rozsahu:
• Vykácení stávajících stromů v dotčených alejích v souladu s doporučením dle dendrologického posudku, který je součástí projektové dokumentace.
• Drcení větví, frézování pařezů do hloubky 10 cm pod povrch a odvoz štěpky a vytěženého dřeva do vzdálenosti max. 10 km (vytěžené dřevo a štěpka zůstává v majetku zadavatele, místo určení bude stanoveno před zahájením prací).
• Výsadba nových dřevin včetně dodávky sadebního materiálu dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci – technologie výsadeb bude respektovat platné ČSN 83 9021.

Předmětné práce budou probíhat taktéž mezi stávajícími hroby, místy i v jejich těsné blízkosti. Zhotovitel je povinen zohlednit při postupu prací ochranu cenných historických prvků (hrobů) ve vlastnictví třetích osob tak, aby nedošlo k jejich poškození. V případě poškození je zhotovitel povinen uvést hroby do původního stavu.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 400 272,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Liberecký kraj
Předmět CPV
  • Služby v oblasti lesnictví
  • Kácení stromů
  • Vysazování stromů
  • Prořezávání stromů
Datum ukončení příjmu nabídek 20.11.2013 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky http://www.hradek.eu/page.aspx?zaz=993-12029
Smlouva Revitalizace lipových alejí na hřbitovech v Hrádku nad Nisou
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Hrádek nad Nisou
IČO 00262854
Adresa
Horní náměstí 73
46334 Hrádek nad Nisou
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60060715

Nahoru