Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Intenzifikace ČOV Klecany - Kvalifikační...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 21.11.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 21.11.2018
Označení verze Aktuální  (21.05.2019 16:36:51)
Systémové číslo P18V00009095
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Intenzifikace ČOV Klecany - Kvalifikační dokumentace veřejné zakázky - verze pouze pro vyzvednutí zadávací dokumentace a dalších dokumentů
Druh Stavební práce
Popis Navržena je mechanicko-biologická ČOV s chemickou eliminací fosforu, s předřazeným denitrifikačním selektorem, se simultánní resp. střídavou denitrifikací/nitrifikací
s jemnobublinnou aerací s obdélníkovou vyrovnávací nádrží na odtoku a dočištěním na mikrosítovém bubnovém filtru. ČOV je v první etapě ve dvoulinkovém provedení ve druhé
etapě pak ve čtyřlinkovém. Přebytečný kal bude aerobně stabilizován v provzdušňovaných kalojemech a následně strojně odvodňován a odvážen např. ke kompostování. Zásobní nádrž síranu železitého bude dvouplášťová objemu 15 m3 ve venkovním provedení.
Projektovaná kapacita po dokončení I etapy: 5 000 EO
Q24 =15,35 l/s
Qmaxh=32,1 l/s
Max. přítok při dešti na hrubé předčištění = 124 l/s
Max. přítok při dešti na biologii = 65 l/s
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 58 759 316,39 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku F2018-040652
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Vodovody
  • Výkopové a zemní práce
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
  • Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
  • Čistírny odpadních vod
  • Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
  • Výstavba čistíren odpadních vod
  • Architektonické, technické a zeměměřičské služby
Datum ukončení příjmu nabídek 09.01.2019 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Intenzifikace ČOV Klecany - Kvalifikační dokumentace veřejné zakázky - verze pouze pro vyzvednutí zadávací dokumentace a dalších dokumentů
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klecany
IČO 00240290
Adresa
Do Klecánek 52
25067 Klecany
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 345550

Nahoru